hallare

Tack alla fantastiska bilkårister!

”Jag är både stolt och imponerad!”, säger Mats Gunnarsson, en trött och nöjd kampanjledare, när han pustar ut efter veckans sista aktivitet på söndagskvällen. ”Arbetet har pågått sedan före sommaren med planering och intern mobilisering, och när vecka 39 kom fullständigt exploderade det i aktiviteter över hela bilkårslandet. Våra sociala mediekanaler har varit fyllda med bilder från alla orter där bilkårister varit ute och informerat om beredskap. Det har vida överträffat våra förväntningar”, fortsätter Mats.

Än är inte alla aktiviteter och insatser sammanställda, men gissningsvis har Bilkåren funnits med aktiviteter i 70 kommuner under årets beredskapsvecka. Merparten av aktiviteterna har handlat om att informera allmänheten på olika sätt, men det har också varit medlemsaktiviteter som exempelvis spelkväll med Klippanspelet, övning med matlagning på Trangiakök, besök på utställningen Rädd eller Beredd och föreläsningar för att ta några exempel.

Veckan avslutades traditionellt med Bilkårens KrisQuiz som är en medlemsaktivitet där kårerna tävlar mot varandra, samtidigt som det är en praktisk övning i att jobba under kris och hantera register, information och mediakontakter. Under en timme samlades 20 kårer med tillsammans ca 130 deltagare på sina hemmaorter och löste uppgifter. Efter den preliminära rättningen delas segern i årets KrisQuiz mellan Umeå och Älvsborgs bilkårer.

”Jag vill verkligen tacka alla fantastiska bilkårister som jobbat frivilligt med alla aktiviteter under veckan! Det har varit ett enastående engagemang och vi kan verkligen sträcka på oss som organisation och konstatera att vi tar vårt ansvar för det förordningsstyrda uppdraget att bidra med information”, avslutar Mats Gunnarsson.

Mer information:

Mats Gunnarsson, mats.gunnarsson@bilkaren.se eller 08-579 388 95  

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren