Sydöstra Skånes Bilkår korad till årets trafikkår 2016!

Totalt är det 28 kårer, alltså nästan precis hälften, som rapporterat att de deltagit i minst en av de fem delsträckorna. Det är mycket bra för att vara första året är Bilkårens trafiksektion eniga om. Några kårer har faktiskt lyckats genomföra aktiviteter under årets samtliga delsträckor. Det betyder att man inte bara gjort interna aktiviteter, utan också bidragit på olika sätt till trafiksäkerhetsarbetet utanför Bilkåren.

Den mest aktiva trafikkåren 2016 är Sydöstra Skånes Bilkår som kammar hem förstaplatsen och priset på 3.000:- till kåren. På andra plats kommer Hofors-Torsåkers Bilkår som får 2.000:- och på delad tredjeplats hittar vi Västerviks och Smålandsstenars Bilkårer, som får 500:- var.

Detta första år har gett mersmak och delsträcka 1 2017 har redan rullat igång. Fokus under den första delsträckan är att stärka det egna engagemanget och kunskapen bland kårens medlemmar. Finalen på delsträcka 1 är Bilkårens Trafik-Quiz som genomförs den 30/3.

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren