Sydöstra Skånes Bilkår korad till årets trafikkår 2016!

Inför 2016 lanserades ett nytt grepp för att öka vår verksamhet runt trafikfrågorna i Bilkåren och när vi efter det första året summerar kan vi konstatera att Spelet om trafiken tagits emot väl av våra kårer.

Totalt är det 28 kårer, alltså nästan precis hälften, som rapporterat att de deltagit i minst en av de fem delsträckorna. Det är mycket bra för att vara första året är Bilkårens trafiksektion eniga om. Några kårer har faktiskt lyckats genomföra aktiviteter under årets samtliga delsträckor. Det betyder att man inte bara gjort interna aktiviteter, utan också bidragit på olika sätt till trafiksäkerhetsarbetet utanför Bilkåren.

Den mest aktiva trafikkåren 2016 är Sydöstra Skånes Bilkår som kammar hem förstaplatsen och priset på 3.000:- till kåren. På andra plats kommer Hofors-Torsåkers Bilkår som får 2.000:- och på delad tredjeplats hittar vi Västerviks och Smålandsstenars Bilkårer, som får 500:- var.

Detta första år har gett mersmak och delsträcka 1 2017 har redan rullat igång. Fokus under den första delsträckan är att stärka det egna engagemanget och kunskapen bland kårens medlemmar. Finalen på delsträcka 1 är Bilkårens Trafik-Quiz som genomförs den 30/3.

@Bilkaristen

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

1939

började Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté, en reserv av kvinnlig arbetskraft, i Göteborg att utbilda ett 40-tal kvinnliga bilförare för att köra lastbil och ambulans. Denna utbildning var 30 timmar lång.

Den 7 juni 1939

kunde de första 20 kvinnliga ersättningsförarna registreras. Innan de skildes åt bestämde de att de skulle bilda en "bilkår". Vid ett möte den 15 november samma år bildades den första bilkåren - Göteborgs Kvinnliga Bilkår. Snabbt spreds bilkårerna och snart fanns ett tiotal runt om i landet.

Den 1 maj 1942

samlades i Stockholm 55 kvinnor som representerade bilkårerna i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Uppsala samt Kvinnoföreningarnas Beredskapskommittés lastbilsförarkurser. Vid detta möte bildades Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR). Till ordförande för SKBR valdes Rangvi Torslow-Lundgren, även kallad "Toto". HKH Prinsessan Sibylla valdes till hedersordförande.

1943

Riksförbundet får bidrag från Arbetsmarknadskommissionen och de första lastbilskurserna genomförs på T2 i Skövde.

1950-talet

Bilkårens emblem kommer till där de tre trianglarna symboliserar mottot "Vaksam, Varsam, Verksam".

1966

SKBRs riksmöte antar motionen ”lex reflex” som gick ut på att få en lag som gällde allmän skyldighet för alla gående som vistas på väg i mörker, att vara försedda med reflex. Senare uppvaktar man dåvarande kommunikationsminstiern Olof palme i ärendet.

7 februari 2009

genomfördes en extra riksstämma i SKBR. Delegaterna röstade för det historiska förslaget att ändra stadgarna för att öppna Bilkåren för alla oavsett kön. Samtidigt beslutades att ändra namnet på riksorganisationen SKBR till Sveriges Bilkårers Riksförbund med tilltalsnamnet Bilkåren.

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren