hallare

Satsning på instruktörsutbildning för Bilkårens civila uppdrag

Bilkårens uppdrag på den civila sidan har ökat markant de senaste åren. Inför 2024 har vi flera nya myndighetssamarbeten vilket kräver att vi ökar antalet utbildningstillfällen. Fler kurser kräver fler instruktörer.

Det är bakgrunden till att Bilkåren fått anslag från MSB för att börja utbilda fler instruktörer för de civila uppdragen. Utbildade instruktörer är en del av Bilkårens kvalitetsarbete på kurserna. Under det gångna året har det genomförts ett par pilotkurser för att utveckla en tydlig utbildningsplattform för vår civila instruktörsutbildning. Översiktligt kan utbildningsplattformen beskrivas så här

Det blir en utbildningsstege där alla våra blivande civila instruktörer kommer att börja med Civil instruktörsutbildning steg 1 (Civil IK1) och sedan specialisera sig mot hjulfordon (lätta/tunga), elverk, bandvagn eller allmän inriktning i steg 2. Alla specialinriktningarna (steg 2) kommer inte att genomföras varje år, utan kan variera utifrån behov. Våra verksamma instruktörer kommer sedan att genomföra kompetensutveckling varje år, varannan gång i sin specialistfunktion och varannan gång gemensamt.

Nu är det dags att börja rekrytera framtidens instruktörer. Kanske är det du? Här kan du läsa mer om de olika inriktningarna, förkunskapskrav, hur du anmäler dig mm.

Hjulfordon

Bandvagn

Elverk

Allmäninstruktör

Har du frågor är du alltid välkommen att höra av dig till Linda eller Susanne på kansliet, via civilutbildning@bilkaren.se 

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren