Premiär för Slingerbulten

Ingela Kronlund som varit övergripande övningsledare inledde helgen med att hälsa välkommen och betona att vi ska ha kul samtidigt som vi fortsätter att utveckla våra färdigheter som förare i Hemvärnet. Utbildningskontrollen genomfördes som fyra huvudmoment; körning, vård, order och orientering. Inom de olika huvudmomenten var det flera delmoment så förarna har testats i precisionskörning, backning, sjukvård, systemkunskap, militära trafikregler och mycket mer.

Utbildningskontrollen besöktes givetvis av rikshemvärnschefen, brigadgeneral Roland Ekenberg. Han var nöjd med det han såg och fick uppleva; duktiga och engagerade fordonsförare i hemvärnet som mätte sina kunskaper i relevanta moment. Han såg flera syften med en sån här utbildningskontroll; självklart att få tillfälle att följa upp kunskapsnivån, men också vidareutveckling för förarna och inte minst att träffas och byta idéer med varandra hur man jobbar med fordonstjänsten hemma på sina förband.

segrarlaget
Rikshemvärnschef Roland Ekenberg flankerad av segrarna Christian Lindeskov och Åsa Djupström.

Rikshemvärnsvhefen höll i prisutdelningen i samband med avslutningen och segrare i Slingerbulten 2016 blev alltså laget från Södermanland, bestående av Åsa Djupström och Christian Lindeskov.

En intensiv helg på Väddö skjutfält och vid avslutningen var alla, både deltagare och instruktörer, överens om att det varit kul och nyttigt.

”Vi hoppas att denna pilotomgång ska få en fortsättning. På sikt hoppas vi att Slingerbulten ska omfatta alla hamvärnsbataljonerna och ha moment för både lastbils- och bandvagnsförare”, säger Ingela Kronlund, vice ordförande och ansvarig för militär utbildning i Bilkårens centralstyrelse.

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren