Personalförändringar hos Bilkåren

Efter många år har vår trotjänare Adam Hovind bestämt sig för att sluta på Bilkåren och ta sig an nya utmaningar, i Försvarsmakten. Adam har under sina år på kansliet bidragit mycket i arbetet för att utveckla våra militära uppdrag och de administrativa rutinerna runt dem. Vi önskar honom lycka till med nya jobbet och ser fram emot att ha fortsatt mycket kontakt med honom i hans nya roll på Militärregion Mitt. Adam slutar sin anställning i Bilkåren i månadsskiftet april-maj.

För att hantera utbildningsadministration för våra militära kurser kommer Anki Persson att förstärka kansliet under det närmaste halvåret. Anki är för många ett välkänt ansikte i utbildningssammanhang, då hon i många år varit verksam som kursadjutant på våra militära kurser. Anki är med i Ström-Hammerdals Bilkår och också aktiv i sitt avtal med Polismyndigheten. Anki tillträder sin tjänst som utbildningshandläggare den 4 maj.

Ett annat nytt ansikte på kansliet är Jimmy Johnsson som tillträtt en halvtidstjänst som projektledare inom våra militära uppdrag. Jimmy kommer att överta en del av uppgifterna som Adam jobbat med, bland annat kontakter med militärregioner och utbildningsgrupper under planerings/genomförandeprocessen av våra utbildningar, kontakter med medlemmar och kårer om utbildningsplaner och förbereda vårt arbete med Bilkårens nya befattningar i Försvarsmakten. Även Jimmy är ett välkänt ansikte i Bilkåren, då han i många år varit aktiv i Östgöta Bilkår. Jimmy kommer att vara placerad på vårt filialkontor i Norrköping och har tillträtt idag, 6 april.

Vi hälsar också Morgan Öberg välkommen till Bilkårens kansli som verksamhetsutvecklare för totalförsvarsfrågor. Morgan är engagerad i Södertörns Bilkår och är aktiv som bandvagnsförare i Hemvärnet. Morgan kommer att finnas på vårt kansli i Stockholm och hans tillträdesdag är den 27 april.

Varmt välkomna allihop!

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren