hallare

Nu kan du som medlem nominera kandidater till nästa centralstyrelse

14-15 september 2024 håller Bilkåren nästa riksstämma då det bland annat ska beslutas om vilka som ska sitta i centralstyrelsen för den kommande tvåårsperioden. Valberedningen har påbörjat sitt arbete, men behöver hjälp från medlemmarna i Bilkåren. Du som enskild medlem kan föreslå personer som du tycker vore lämpliga att ingå i centralstyrelsen.

Valberedningens uppgift är att föreslå en styrelse med olika kompetenser som kan fortsätta utveckla Bilkåren de kommande åren. För att få ihop det bästa ”laget” behöver valberedningen få in många namnförslag, personer som med tid och engagemang vill bidra i arbetet i styrelsen.

Exempel på viktiga kompetenser hos personer i centralstyrelsen:

  • erfarenhet från styrelsearbete på central nivå i en organisation
  • brett nätverk med kontakter som kan vara viktiga för Bilkåren
  • erfarenhet och kunskap om Bilkårens verksamhet

Har du förslag på lämpliga personer (eller dig själv) så är du välkommen att skicka in dina nomineringar till valberedningen@bilkaren.se senast den 28/2 (men gärna tidigare, så arbetet med att kontakta och intervjua lämpliga personer kan börja).

Om du har frågor så kan du kontakta valberedningens sammankallande Pernilla Friberg på telefon 070-221 76 35.

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren