hallare

MSB beviljar nära 10 miljoner i anslag för uppdragsutbildning i Bilkåren

-Bilkåren har lämnat in ansökningar till MSB för sk uppdragsersättning på ca 15 miljoner för 2024, men vi är såklart glada att få ett så pass stort anslag för att kunna rekrytera och utbilda kvalificerade förare och logistikpersonal från Bilkåren till våra samverkande myndigheter, säger Bilkårens generalsekreterare Eva Blomqvist.

Under förra året är det många myndigheter och kommuner som hört av sig för att teckna avtal om samverkan med Bilkåren. Många offentliga aktörer har nu kommit en bit i sina kris- och krigsorganisationer och inser då att det kommer att behövas frivilliga som ska stärka myndigheten vid särskilda händelser.

-Utbildade och övade frivilliga är en förutsättning för ett robust samhälle vid höjd beredskap och ytterst krig. Då kan man inte lita på spontanfrivillighet, utan behöver vara trygga med att de personella resurserna både räcker till och har rätt kompetens. I det arbetet är vi nu en viktig partner för en rad myndigheter, säger Ida Texell, riksbilkårchef.

-Tack vare detta beslut kan vi i Bilkåren nu med full kraft sätta igång rekryteringen och utbildningen av förare och logistikpersonal till Energimyndigheten, Trafikverket, Jordbruksverket, Svenska Kraftnät, Polismyndigheten samt en rad länsstyrelser och kommuner. Vi kommer att ha ett intensivt, men roligt år i Bilkåren och jag är säker på att vi ska klara uppdraget tack vare engagerade medlemmar och funktionärer samt kompetenta instruktörer, avslutar Eva Blomqvist.

 

Mer information

Generalsekreterare Eva Blomqvist, eva.blomqvist@bilkaren.se eller 08-579 388 99

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren