hallare

Militär kursverksamhet inställd pga Corona

Försvarsmakten har fattat beslut om att förlänga tidsperioden då Hemvärnets utbildnings- och övningsverksamhet ställs in pga Coronasituationen. Det nya beslutet omfattar verksamheten tom söndagen den 30 augusti. Beslutet bidrar till minskad smittspridning, säkerställer försvarsmaktens operativa förmåga, handlingsfrihet och uthållighet att kunna hantera stödbegäran från samhället.

Bilkåren jobbar nu med att undersöka alla möjligheter för att genomföra de militära utbildningarna längre fram, men vi kan i dagsläget inte ge några exakta besked om hur det påverkar utbildningen för våra medlemmar och andra som skulle ha gått en kurs i sommar. Alla berörda har fått information direkt via mail och vi kommer fortsatt att uppdatera elever, instruktörer, kårer mfl när nya besked finns.

När det gäller våra civila utbildningar så är planeringen fortfarande att genomföra dem under sommaren. Tills vidare har vi gjort bedömningen att de, tack vare att det är små grupper på platser där ingen annan verksamhet pågår, kan genomföras genom en ökad riskhantering och i viss mån anpassning av upplägget av kursen.

För ytterligare information:

Militära utbildningar: utbildning@bilkaren.se 

Civila utbildningar: susanne.wieselgren@bilkaren.se 

 

@Bilkaristen

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

1939

började Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté, en reserv av kvinnlig arbetskraft, i Göteborg att utbilda ett 40-tal kvinnliga bilförare för att köra lastbil och ambulans. Denna utbildning var 30 timmar lång.

Den 7 juni 1939

kunde de första 20 kvinnliga ersättningsförarna registreras. Innan de skildes åt bestämde de att de skulle bilda en "bilkår". Vid ett möte den 15 november samma år bildades den första bilkåren - Göteborgs Kvinnliga Bilkår. Snabbt spreds bilkårerna och snart fanns ett tiotal runt om i landet.

Den 1 maj 1942

samlades i Stockholm 55 kvinnor som representerade bilkårerna i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Uppsala samt Kvinnoföreningarnas Beredskapskommittés lastbilsförarkurser. Vid detta möte bildades Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR). Till ordförande för SKBR valdes Rangvi Torslow-Lundgren, även kallad "Toto". HKH Prinsessan Sibylla valdes till hedersordförande.

1943

Riksförbundet får bidrag från Arbetsmarknadskommissionen och de första lastbilskurserna genomförs på T2 i Skövde.

1950-talet

Bilkårens emblem kommer till där de tre trianglarna symboliserar mottot "Vaksam, Varsam, Verksam".

1966

SKBRs riksmöte antar motionen ”lex reflex” som gick ut på att få en lag som gällde allmän skyldighet för alla gående som vistas på väg i mörker, att vara försedda med reflex. Senare uppvaktar man dåvarande kommunikationsminstiern Olof palme i ärendet.

7 februari 2009

genomfördes en extra riksstämma i SKBR. Delegaterna röstade för det historiska förslaget att ändra stadgarna för att öppna Bilkåren för alla oavsett kön. Samtidigt beslutades att ändra namnet på riksorganisationen SKBR till Sveriges Bilkårers Riksförbund med tilltalsnamnet Bilkåren.

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren