hallare

Manifestation för trafiksäkerhet

Tävling i all ära, men den största vinnaren är alla de människor vi mött under dagen för att väcka tankar om trafiksäkerhet.

-Trafiksäkerhet är Bilkåren tredje verksamhetsben med lång tradition i organisationen. Många av våra medlemmar har ett stort engagemang för trafiksäkerhet, så det känns extra kul att vi lyckats mobilisera så många att vara med på denna kampanjdag, säger riksbilkårchef Inger Karlsson när dagen summeras.

Det var ett kul och annorlunda upplägg att kampanja om trafiksäkerhet tyckte många av kårerna. Vi har haft olika uppdrag med olika teman att lösa på ungefär en timme, berättar en tävlande. Information om att vinterrusta bilen och vikten av reflexanvändning, trafikquiz och praktiska aktiviteter som precisionskörning och bollkastning på nya vägmärken är några exempel.

-Det är fantastiskt vad vi kan åstadkomma när vi hjälps åt samtidigt. Vi har mött och pratat med flera tusen människor, delat ut mer än 3000 flyers, räknat mobilanvändning och bältesanvändning på mer än 50 platser och rekryterat nya medlemmar. Jag är stolt över det stora engagemang som bilkårister över landet visat idag, avslutar Inger Karlsson.

Resultatlistan för kårtävlingen

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren