Klart med ny lokalisering av Bilkårens kansli

”Det känns jättebra att vi hittat ett så spännande lokalalternativ för vårt kansli”, säger Malin Dreifaldt, riksbilkårchef. ”Flytten av kansliet till Kollektivtrafikens hus är en del i ett förnyelsearbete i Bilkåren där vi hoppas att närheten till nya intressanta organisationer och företag kan leda till nya samarbeten som fortsätter att utveckla Bilkåren. Vi tror att detta kan öppna nya dörrar och leda till ny verksamhet i framtiden. Det kändes helt rätt att flytta hit när möjligheten öppnades, både för det centrala läget och det spännande sammanhanget”, avslutar Malin Dreifaldt.

”Vi är mycket glada över att få hälsa Sveriges Bilkårers Riksförbund välkomna till Kollektivtrafikens hus. Det blir ett mycket bra tillskott till vår samverkansmiljö. Kollektivtrafikens hus är en mötesplats och här skapas utrymme att mötas, diskutera och hitta lösningar tillsammans”, säger Christina Djurestål, platschef på Kollektivtrafikens Hus. 

kollektivtrafikens husKollektivtrafikens Hus ligger vägg i vägg med centralstationen i Stockholm och har en lång historia. Huset uppfördes på 1920-talet och inrymde från början väntsalen för förstaklassresenärerna. För några år sedan renoverades huset och en spännande kontorsmiljö skapades med en bärande idé om att främja samverkan mellan olika hyresgäster. Här sitter flera branschföretag och organisationer med anknytning till kollektivtrafik, men också intresseorganisationer som jobbar med påverkan mm.

 

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren