hallare

Instruktör i Bilkåren

En väldigt viktig grupp i Bilkåren är de egna instruktörenar som möjliggör den stora kursverksamhet som bedrivs. Alla som har varit elever på en Bilkårskurs kan nog skriva under på att instruktörerna både är kompetenta och engagerade, och en förutsättning för att kurserna är så uppskattade och håller så hög nivå.

Denna helg ryckte ett gäng blivande lastbilsförare in på grundkurs på Gotland. Där ska de ägna de närmaste tre veckorna åt körning, teori, systemkunskap, vård, orientering, marsch och mycket mer. På köpet kommer de ha kul och fått nya vänner.

Just denna kurs är extra kul ur ett instruktörsperspektiv. Bilkåren utbildar sedan några år själva sina militära hjulfordons- och bandvagnsinstruktörer. Det är en lång utbildning med många steg som tar några år att genomföra innan man är klar och förordnad av Försvarsmakten att verka som militär instruktör.

Ivar, Katarina, David, Agneta, Christoffer och Anders.

Kurschef på grundkursen på Gotland är Agneta Grund från Örebro läns bilkår, som blev klar med sin fordonsinstruktörskurs i slutet av 2022. I kursledningen finns också Anders Lindgren från Uppsala Bilkår. Han har gått de tre första stegen av fordonsinstruktörskursen och tjänstgör nu för första gången som förordnad instruktör, innan han i höst ska göra den fjärde och sista delen som ger behörighet att pröva för militära förarbevis.

Ivar Johansson från Stockholms Bilkår finns också på plats. Han ingår i kursledningen som biträde, för att skaffa sig mer instruktörserfarenhet. Han har gått alla förberedande stegen och kommer nog att få möjlighet att påbörja fordonsinstruktörskursen nästa år.

Bland eleverna finns det inte mindre än tre som också håller på att utbilda sig till instruktörer. Det är David Jönsson från Kristianstads Bilkår, Christoffer Hörnhagen från Stockholms Bilkår och Katarina Nyberg från Medelpads Bilkår som alla ska bli bandvagnsinstruktörer. Ett av förkunskapskraven är att man ska ha militärt förarbevis och civilt körkort för lastbil med släp, så denna kurs är ett kompletterande steg innan de har möjlighet att söka bandvagnsinstruktörskursen som börjar nästa år.

Så här rullar det på. Varje år är det 15-20 bilkårister som påbörjar sin resa mot att bli militär fordons- eller bandvagnsinstruktör och varje år är det några som blir klara, några som tjänstgör på sina första kurser och någon som tar steget vidare och axlar ansvaret som kurschef. Och det är tur för Bilkåren. Våra utbildningsuppdrag växer och av naturliga skäl ”försvinner” det också några instruktörer, som tycker att de med ålderns rätt kan lägga instruktörshandskarna på hyllan.

Vi kommer alltid ha plats för fler som vill dela ansvaret – kanske är du en av morgondagens instruktörer i Bilkåren? Det första steget kan vara att klicka in här.

 

 

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren