hallare

Inger Karlsson och Ingela Kronlund valda till nya riksbilkårchefer

Den gångna helgen genomförde Sveriges Bilkårers Riksförbund, Bilkåren sin riksstämma och fattade det historiska beslutet om delat ledarskap för organisationen. Till riksbilkårchefer valdes då Inger Karlsson, Enköping och Ingela Kronlund, Torsö. De efterträder Malin Dreifaldt som varit riksbilkårchef de senaste fyra åren. Det är första gången i Bilkårens drygt 75-åriga historia som man har ett delat ledarskap. Bilkåren ä en organisation i medvind som ökat sitt medlemsantal de tre senaste åren och som blir alltmer efterfrågade av Försvarsmakten och civila myndigheter för vårt engagemang och kunnande inom transport och logistik.

”Det är fantastiskt roligt att vara bilkårist nu! Vi kan se tillbaka på en utveckling de senast åren som har gett oss ett ökat förtroende hos myndigheter, vilket har visat sig i fler uppdrag, både civilt och militärt. Vi kan konstatera att vi under den gångna sommaren har genomfört den största civila insatsen någonsin, 130 bilkårister med civila överenskommelser har deltagit i släckningsarbetet av de skogsbränder som har härjat i Sverige. Därtill kommer ett stort antal bilkårister som har bidragit via sin befattning i hemvärnet. Vårt värdeord ”Samhällsansvar” som är en del av vår värdegrund, har fått en tydlig återspegling i praktisk handling”, säger Inger Karlsson.

”Utvecklingen med ett ökat intresse för Frivilliga Försvarsorganisationer har bara börjat. Omvärldsläget, den politiska situationen i landet, försvarsbeslutet 2020 och det pågående arbetet med ett utvecklat totalförsvar kommer att fortsätta påverka våra möjligheter att verka. Vi kommer också ha ett stort fokus på att stärka organisationen internt för att klara de utmaningar vi står inför”, avslutar Ingela Kronlund.

Både Inger och Ingela har ett långt engagemang i Bilkåren bakom sig, och de har tillsammans varit riksförbundets vice ordförande under de senaste fyra åren. Med sina erfarenheter både från Bilkåren, fordonsutbildning inom Försvarsmakten och ledarskap och organisationsutveckling gör det dem till ett synnerligen lämpligt ordförandepar.

Mer information

Inger Karlsson, 070-628 77 27

Ingela Kronlund, 073-430 97 26

@Bilkaristen

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

1939

började Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté, en reserv av kvinnlig arbetskraft, i Göteborg att utbilda ett 40-tal kvinnliga bilförare för att köra lastbil och ambulans. Denna utbildning var 30 timmar lång.

Den 7 juni 1939

kunde de första 20 kvinnliga ersättningsförarna registreras. Innan de skildes åt bestämde de att de skulle bilda en "bilkår". Vid ett möte den 15 november samma år bildades den första bilkåren - Göteborgs Kvinnliga Bilkår. Snabbt spreds bilkårerna och snart fanns ett tiotal runt om i landet.

Den 1 maj 1942

samlades i Stockholm 55 kvinnor som representerade bilkårerna i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Uppsala samt Kvinnoföreningarnas Beredskapskommittés lastbilsförarkurser. Vid detta möte bildades Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR). Till ordförande för SKBR valdes Rangvi Torslow-Lundgren, även kallad "Toto". HKH Prinsessan Sibylla valdes till hedersordförande.

1943

Riksförbundet får bidrag från Arbetsmarknadskommissionen och de första lastbilskurserna genomförs på T2 i Skövde.

1950-talet

Bilkårens emblem kommer till där de tre trianglarna symboliserar mottot "Vaksam, Varsam, Verksam".

1966

SKBRs riksmöte antar motionen ”lex reflex” som gick ut på att få en lag som gällde allmän skyldighet för alla gående som vistas på väg i mörker, att vara försedda med reflex. Senare uppvaktar man dåvarande kommunikationsminstiern Olof palme i ärendet.

7 februari 2009

genomfördes en extra riksstämma i SKBR. Delegaterna röstade för det historiska förslaget att ändra stadgarna för att öppna Bilkåren för alla oavsett kön. Samtidigt beslutades att ändra namnet på riksorganisationen SKBR till Sveriges Bilkårers Riksförbund med tilltalsnamnet Bilkåren.

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren