hallare

Inger Karlsson och Ingela Kronlund valda till nya riksbilkårchefer

”Det är fantastiskt roligt att vara bilkårist nu! Vi kan se tillbaka på en utveckling de senast åren som har gett oss ett ökat förtroende hos myndigheter, vilket har visat sig i fler uppdrag, både civilt och militärt. Vi kan konstatera att vi under den gångna sommaren har genomfört den största civila insatsen någonsin, 130 bilkårister med civila överenskommelser har deltagit i släckningsarbetet av de skogsbränder som har härjat i Sverige. Därtill kommer ett stort antal bilkårister som har bidragit via sin befattning i hemvärnet. Vårt värdeord ”Samhällsansvar” som är en del av vår värdegrund, har fått en tydlig återspegling i praktisk handling”, säger Inger Karlsson.

”Utvecklingen med ett ökat intresse för Frivilliga Försvarsorganisationer har bara börjat. Omvärldsläget, den politiska situationen i landet, försvarsbeslutet 2020 och det pågående arbetet med ett utvecklat totalförsvar kommer att fortsätta påverka våra möjligheter att verka. Vi kommer också ha ett stort fokus på att stärka organisationen internt för att klara de utmaningar vi står inför”, avslutar Ingela Kronlund.

Både Inger och Ingela har ett långt engagemang i Bilkåren bakom sig, och de har tillsammans varit riksförbundets vice ordförande under de senaste fyra åren. Med sina erfarenheter både från Bilkåren, fordonsutbildning inom Försvarsmakten och ledarskap och organisationsutveckling gör det dem till ett synnerligen lämpligt ordförandepar.

Mer information

Inger Karlsson, 070-628 77 27

Ingela Kronlund, 073-430 97 26

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren