hallare

Ida Texell vald till ny riksbilkårchef

Vid Bilkårens riksstämma i helgen valdes Ida till ny riksbilkårchef efter Ingela Kronlund och Inger Karlsson som lett Bilkårens styrelse de senaste fyra åren.

Bilkåren firar i år 80-årsjubileum och det är en pigg åttioåring som haft en brant utvecklingskurva de senaste åren, då frivilliga försvarsorganisationer förväntas spela en än större roll i ett återuppbyggt totalförsvar.

Riksstämman fattade beslut om inriktning de närmaste åren och valde en ny centralstyrelse för de kommande två åren. Styrelsen leds av Ida Texell och övriga styrelsemedlemmar är Hanna Åström, Mikael Frisell, Mikael Lindström, Marie Larsson, Henrik Bengtsson, Helene Nilsson, Susanne Clausen och Jimmy Johnsson.

Ida tryckte i sitt inledningstal på att det är medlemmarna som tillsammans former Bilkåren och ska fortsätta den utvecklingsresan. Utmaningarna är många, och vi ska sätta medlemmarna och deras engagemang i centrum för att leva upp till förväntningar på oss som organisation.

” Det vi ser genom Rysslands krig är hot mot rättsstaten och hot mot mänskliga rättigheter. Där är det demokratiska samtalet viktigt. I en värld där det mörknar vid horisonten ska Bilkåren spela en roll för människor och samhället”, sa Ida Texell vid sitt inledningstal.

@Bilkaristen

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

1939

började Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté, en reserv av kvinnlig arbetskraft, i Göteborg att utbilda ett 40-tal kvinnliga bilförare för att köra lastbil och ambulans. Denna utbildning var 30 timmar lång.

Den 7 juni 1939

kunde de första 20 kvinnliga ersättningsförarna registreras. Innan de skildes åt bestämde de att de skulle bilda en "bilkår". Vid ett möte den 15 november samma år bildades den första bilkåren - Göteborgs Kvinnliga Bilkår. Snabbt spreds bilkårerna och snart fanns ett tiotal runt om i landet.

Den 1 maj 1942

samlades i Stockholm 55 kvinnor som representerade bilkårerna i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Uppsala samt Kvinnoföreningarnas Beredskapskommittés lastbilsförarkurser. Vid detta möte bildades Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR). Till ordförande för SKBR valdes Rangvi Torslow-Lundgren, även kallad "Toto". HKH Prinsessan Sibylla valdes till hedersordförande.

1943

Riksförbundet får bidrag från Arbetsmarknadskommissionen och de första lastbilskurserna genomförs på T2 i Skövde.

1950-talet

Bilkårens emblem kommer till där de tre trianglarna symboliserar mottot "Vaksam, Varsam, Verksam".

1966

SKBRs riksmöte antar motionen ”lex reflex” som gick ut på att få en lag som gällde allmän skyldighet för alla gående som vistas på väg i mörker, att vara försedda med reflex. Senare uppvaktar man dåvarande kommunikationsminstiern Olof palme i ärendet.

7 februari 2009

genomfördes en extra riksstämma i SKBR. Delegaterna röstade för det historiska förslaget att ändra stadgarna för att öppna Bilkåren för alla oavsett kön. Samtidigt beslutades att ändra namnet på riksorganisationen SKBR till Sveriges Bilkårers Riksförbund med tilltalsnamnet Bilkåren.

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren