hallare

Ida Texell föreslås till ny ordförande i Bilkåren

Ida har stor erfarenhet av styrelsearbete i olika organisationer, bland annat i Civilförsvarsförbundet, Svenska Livräddningssällskapet och är just nu ordförande i Scouterna. Hon sitter också i Folk och Försvars styrelse.

”Vi är väldigt glada att Ida Texell tackat ja till att kandidera som ordförande i Bilkåren”, säger Carin Widestål Liljenberg, sammankallande i valberedningen. ”Vi är övertygade om att Ida kommer att bidra med energi och erfarenheter som är viktiga för den utvecklingsfas som Bilkåren befinner sig i. Ida är relativt ny i Bilkåren, men får runt sig en styrelse med mycket kunskap om organisationen där vi är glada att Mikael Frisell och Hanna Åström fortsätter i sina roller som vice ordförande. Det blir en stark trojka med olika kompetenser och perspektiv som vi är övertygade om blir bra för Bilkåren”, avslutar Carin.

”Den senaste tidens omvärldsutveckling understryker betydelsen av de frivilliga försvarsorganisationernas insatser och bidrag. Bilkåren har en mycket viktig roll för vårt totalförsvar! Bilkåren är avgörande för hur vi i Sverige skapar ett robustare samhälle och stärker vår gemensamma förmåga, både i en samhällskris och ytterst under ett krig”, säger Ida Texell.

”Jag är mycket hedrad och stolt över att få bidra inom ramen för vår förmågehöjning. Jag högaktar det Bilkåren står för och ser upp till Bilkåren. Jag är glad och stolt över nomineringen och kommer att göra mitt yttersta inom ramen för uppdraget. Tillsammans skapar vi ett säkert samhälle”, avslutar Ida.

 

Valberedningens förslag i sin helhet:

Ordförande: Ida Texell, Sollentuna (nyval)

Vice ordförande: Mikael Frisell, Boden (omval) och Hanna Åström, Falkenberg (omval)

Ekonomiskt föredragande: Mikael Lindström, Östersund (nyval)

Ledamöter: Marie Larsson, Sundsvall (omval), Henrik Bengtsson, Höganäs (omval), Jimmy Johnsson, Norrköping (nyval), Helene Nilsson, Ödåkra (nyval) och Susanne Clausen, Lagan (nyval).

 

Riksstämman genomförs den 17-18 september i Bålsta.

 

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren