hallare

Hur uppnår vi försvarsvilja?

Under Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen ägnas den andra dagen åt Totalförsvarsfrågor. Malin Dreifaldt. ordförande i Frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommitté (FOS) deltar i en paneldiskussion kl 16.30 på måndagen. Rubriken är "Hur uppnår vi försvarsvilja?"

FOS anser att en välutvecklad frivilligverksamhet bidrar till att stärka förtroendet för vår förmåga att försvara landet och är ett uttryck för befolkningens försvarsvilja. Befolkningen behöver förmågan och viljan att försvara sig själva, sina nära. Därigenom kan individen bidra till arbetet för demokrati och frihet och vara en del av totalförsvaret.

Grunden för totalförsvar utgörs ytterst av Sveriges befolkning. Befolkningens försvarsvilja, motståndskraft och förmåga att hantera en krigssituation är avgörande för att uppnå ett totalförsvar.

De frivilliga försvarsorganisationerna jobbar under mottot ”Försvarsvilja på riktigt!”. De frivilliga försvarsorganisationerna kan och vill vara en del av både det strategiska och det operativa arbetet. Och vi vill göra verkstad nu!

Följ rikskonferensens olika programpunkter via livesändning från Folk och Försvars hemsida.

Mer information:

Malin Dreifaldt, ordförande FOS, 073-9913809

 

@Bilkaristen

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

1939

började Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté, en reserv av kvinnlig arbetskraft, i Göteborg att utbilda ett 40-tal kvinnliga bilförare för att köra lastbil och ambulans. Denna utbildning var 30 timmar lång.

Den 7 juni 1939

kunde de första 20 kvinnliga ersättningsförarna registreras. Innan de skildes åt bestämde de att de skulle bilda en "bilkår". Vid ett möte den 15 november samma år bildades den första bilkåren - Göteborgs Kvinnliga Bilkår. Snabbt spreds bilkårerna och snart fanns ett tiotal runt om i landet.

Den 1 maj 1942

samlades i Stockholm 55 kvinnor som representerade bilkårerna i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Uppsala samt Kvinnoföreningarnas Beredskapskommittés lastbilsförarkurser. Vid detta möte bildades Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR). Till ordförande för SKBR valdes Rangvi Torslow-Lundgren, även kallad "Toto". HKH Prinsessan Sibylla valdes till hedersordförande.

1943

Riksförbundet får bidrag från Arbetsmarknadskommissionen och de första lastbilskurserna genomförs på T2 i Skövde.

1950-talet

Bilkårens emblem kommer till där de tre trianglarna symboliserar mottot "Vaksam, Varsam, Verksam".

1966

SKBRs riksmöte antar motionen ”lex reflex” som gick ut på att få en lag som gällde allmän skyldighet för alla gående som vistas på väg i mörker, att vara försedda med reflex. Senare uppvaktar man dåvarande kommunikationsminstiern Olof palme i ärendet.

7 februari 2009

genomfördes en extra riksstämma i SKBR. Delegaterna röstade för det historiska förslaget att ändra stadgarna för att öppna Bilkåren för alla oavsett kön. Samtidigt beslutades att ändra namnet på riksorganisationen SKBR till Sveriges Bilkårers Riksförbund med tilltalsnamnet Bilkåren.

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren