hallare

Götabro – ny kursplats för Bilkåren

Det är mycket nytt när det gäller Bilkårens civila kurser nu. Bakgrunden till det är förstås att uppdragen ökar och att vi i samband med det har utvecklat rutiner och former för att jobba kostnadseffektivt och ge möjlighet för många medlemmar att utbilda sig.

En nyhet för året är att samla ihop flera kurser på samma plats och tid. Götabro kursgård som ligger på Närkeslätten är därför en ny kursplats för Bilkåren. Götabro ligger geografiskt bra till för många av våra utbildningar, nära till Hallsberg som är en järnvägsknut så det blir lätt att resa till kursplatsen. Men det ligger också nära en stor halkbana utanför Kumla och nära Örebro där vi har avtal om att hyra fordon. Detta år kommer därför alla våra minibussutbildningar för våra olika uppdragsgivare att vara i Götabro. Vi har också lagt en del av våra instruktörsutbildningar, logistikerutbildning och Ung Prepper på samma plats.

Flera kurser kommer också att gå parallellt, vilket inte bara handlar om kostnadseffektivitet. Det skapar också en positiv känsla att få träffa flera bilkårister som utbildar sig för olika ändamål och våra instruktörer kan samverka och hjälpa varandra över kursgränserna. Bilkåren blir väldigt synlig på kursplatsen.

Denna vecka pågår en civil instruktörskurs steg 1, en repetitionsutbildning på minibuss och två grundkurser på minibuss och föregående helg genomfördes en kurschefskurs för våra civila kurser. Klaus Rasmussen var först ut bland våra kurschefer när han drog igång repetitionsutbildningen på måndagsmorgonen.

Linda Andersson och Susanne Wieselgren som ansvarar för Bilkårens civila uppdrag konstaterar att det under detta år kommer att vara många bilkårister som kommer att göra en del av sin utbildning i Götabro.

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren