hallare

Genom information vill vi bidra till ökad motståndskraft

Undersökningar visar att 74% av befolkningen i Sverige tycker att individen har ett stort eget ansvar vid kriser och att 58% kan tänka sig att dela med sig av sin hemberedskap under kriser.

Temat för årets krisberedskapsvecka är demokrati. Det kan tyckas vara långt ifrån krisberedskap, men faktum är att vår samlade motståndskraft och beredskap ytterst handlar om hur vi ska kunna fortsätta leva i ett öppet och demokratiskt land.

”Som frivillig försvarsorganisation har vi i Bilkåren ett särskilt uppdrag att hjälpa till med information till allmänheten, så därför är det självklart för oss att engagera oss i krisberedskapsveckan”, säger Eva Blomqvist som är generalsekreterare i Bilkåren

”Genom information vill vi bidra till en ökad motståndskraft. Hoten mot vår demokrati är ofta påverkanskampanjer och desinformation i sociala medier. Genom ökad kunskap kan vi bli bättre på att skydda oss mot fake news och desinformation”, fortsätter Eva.

”Under veckan ordnar Bilkåren ett webbinarium om informationssäkerhet och digitala hot på måndagskvällen och under hela veckan, finns vi på plats på många platser i landet och pratar krisberedskap. Många av våra kårer ordnar också särskilda informationsträffar om hur man kan förbereda sig och engagera sig för ett säkrare samhälle. Vi avslutar kampanjveckan med KrisQuiz på söndag kväll, då medlemmarna i våra kårer tävlar mot varandra”, avslutar Eva Blomqvist.

Mer information om Bilkårens olika aktiviteter under veckan finns här.

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren