hallare

Frivilliga försvarsorganisationer backar upp – film ska öppna vägar

Med en ny satsning vill MSB lyfta vikten av personalförstärkning inom krisberedskap och civilt försvar och tydliggöra stödet från Sveriges frivilliga försvarsorganisationer. Vem backar upp dig? Den 45 sekunder långa filmen börjar med att en stad släcks ner. Efter ytterligare några scener ser vi ett ansikte, en kvinna i grön väst. Fler ansikten och människor fyller på i en hangar, snart är den fylld av ideellt engagerade människor från Sveriges 18 frivilliga försvarsorganisationer.

Frivilliga framför kameran i Alby. Foto: Kristoffer Alm

Filmen riktar sig till offentliga tjänstemän vars arbete berör personalförsörjning, som beredskapssamordnare, säkerhetshandläggare och säkerhetschefer. Den ska vara en av ingångarna till hur de kan ta vara på kraften hos ca 350 000 medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer.

Behov och resurser

Vem backar upp dig? är en film från en myndighet som jobbar med kris och totalförsvar, MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vi vill öka kunskapen om att de frivilliga försvarsorganisationerna behövs och vad de kan, säger Kristoffer Alm Dahlin, frivilligsamordnare på MSB, som beställt filmproduktionen.

Filmen ligger på Youtube och det är bara att söka på MSB och ”Vem backar upp dig”. Den har också visats i MSB:s monter på Mötesplats Samhällssäkerhet i november 2019. MSB hoppas att filmen kan öka intresset för de frivilliga försvarsorganisationerna och deras medlemmar. Budskapet är att personalförstärkning kommer att behövas när stora kriser kommer, satsa på förstärkning som är förberedd och redo att rycka ut.

Större satsning

På 45 sekunder hinner man med mycket, budskapet är klart, dessa frivilliga finns och är redo, men myndigheter och kommuner måste också förbereda sig för att kunna ta emot och nyttja frivilligas kraft och kompetens.

Filmen är en del av en större satsning med ytterligare informationsmaterial och konferenser där aktörerna som ska hantera kriser och bygga upp totalförsvaret får mer. De senaste åren har de frivilliga försvarsorganisationerna gjort viktiga insatser vid flera stora kriser, som vid skogsbränderna 2018.

Civilt försvar

Nästan alla 18 frivilliga försvarsorganisationer har sin del i krisberedskap och nu också i det civila försvaret. Kunskapen hos kommunerna, länsstyrelserna och de andra aktörerna behöver bli större. Vem backar upp dig? är en del i det. MSB gav ut en vägledning 2016 för hur frivilliga kan användas operativt vid en kris. Under 2020 kommer en ny version av den vägledningen och där lägger MSB till civilt försvar. Den kompletteras också med mer konkreta, praktiska råd. Allt är inte klart i totalförsvarsplaneringen, men frivilliga behövs.

Utbildade frivilliga går in och skapar uthållighet och kan även fylla på behovet av särskild kompetens, säger Kristoffer Alm Dahlin.

Filminspelningen

Inspelning gjordes under två dagar, slutscenen i Alby, i en gammal hangar som i dag används för teater och filminspelningar. Uppslutningen var mycket stor, 60 frivilliga från alla de frivilliga försvarsorganisationerna ställde upp framför kameran, regisserade av Jonas Hong Soo Eriksson från produktionsbolaget Slutet är nära. Namnet till trots är detta produktionsbolagets första film med kristema.

Längst fram bland alla frivilliga i filmen står Johanna Ulfves. Hon är 18 år, bor i Västerås och har varit med i Flygvapenfrivilliga i två år. Hur var det att vara med här? ”Det var annorlunda, första gången för mig, men jättekul”, säger hon.

Så gick det till bakom kameran när filmen spelades in
  • Förrådet med krisberedskapsutrustning som syns i filmens andra scen är helt uppbyggd på inspelningsplatsen.
  • Stormscenen spelades in en mycket lugn kväll utan minsta vind.
  • Stormen fick namnet ”Elisabet” i den inlästa nyhetstexten utifrån namnsdagen på inspelningsdagen.
  • Musiken i filmen är specialskriven av regissören, som också är utbildad musiker, för att passa till just den här produktionen.
  • MSB har fått mycket positiv respons på filmen och den hade redan efter ett par veckor fått flera tusen visningar på Youtube.
@Bilkaristen

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

1939

började Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté, en reserv av kvinnlig arbetskraft, i Göteborg att utbilda ett 40-tal kvinnliga bilförare för att köra lastbil och ambulans. Denna utbildning var 30 timmar lång.

Den 7 juni 1939

kunde de första 20 kvinnliga ersättningsförarna registreras. Innan de skildes åt bestämde de att de skulle bilda en "bilkår". Vid ett möte den 15 november samma år bildades den första bilkåren - Göteborgs Kvinnliga Bilkår. Snabbt spreds bilkårerna och snart fanns ett tiotal runt om i landet.

Den 1 maj 1942

samlades i Stockholm 55 kvinnor som representerade bilkårerna i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Uppsala samt Kvinnoföreningarnas Beredskapskommittés lastbilsförarkurser. Vid detta möte bildades Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR). Till ordförande för SKBR valdes Rangvi Torslow-Lundgren, även kallad "Toto". HKH Prinsessan Sibylla valdes till hedersordförande.

1943

Riksförbundet får bidrag från Arbetsmarknadskommissionen och de första lastbilskurserna genomförs på T2 i Skövde.

1950-talet

Bilkårens emblem kommer till där de tre trianglarna symboliserar mottot "Vaksam, Varsam, Verksam".

1966

SKBRs riksmöte antar motionen ”lex reflex” som gick ut på att få en lag som gällde allmän skyldighet för alla gående som vistas på väg i mörker, att vara försedda med reflex. Senare uppvaktar man dåvarande kommunikationsminstiern Olof palme i ärendet.

7 februari 2009

genomfördes en extra riksstämma i SKBR. Delegaterna röstade för det historiska förslaget att ändra stadgarna för att öppna Bilkåren för alla oavsett kön. Samtidigt beslutades att ändra namnet på riksorganisationen SKBR till Sveriges Bilkårers Riksförbund med tilltalsnamnet Bilkåren.

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren