hallare

Frivilliga försvarsorganisationer backar upp – film ska öppna vägar

Frivilliga framför kameran i Alby. Foto: Kristoffer Alm

Filmen riktar sig till offentliga tjänstemän vars arbete berör personalförsörjning, som beredskapssamordnare, säkerhetshandläggare och säkerhetschefer. Den ska vara en av ingångarna till hur de kan ta vara på kraften hos ca 350 000 medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer.

Behov och resurser

Vem backar upp dig? är en film från en myndighet som jobbar med kris och totalförsvar, MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vi vill öka kunskapen om att de frivilliga försvarsorganisationerna behövs och vad de kan, säger Kristoffer Alm Dahlin, frivilligsamordnare på MSB, som beställt filmproduktionen.

Filmen ligger på Youtube och det är bara att söka på MSB och ”Vem backar upp dig”. Den har också visats i MSB:s monter på Mötesplats Samhällssäkerhet i november 2019. MSB hoppas att filmen kan öka intresset för de frivilliga försvarsorganisationerna och deras medlemmar. Budskapet är att personalförstärkning kommer att behövas när stora kriser kommer, satsa på förstärkning som är förberedd och redo att rycka ut.

Större satsning

På 45 sekunder hinner man med mycket, budskapet är klart, dessa frivilliga finns och är redo, men myndigheter och kommuner måste också förbereda sig för att kunna ta emot och nyttja frivilligas kraft och kompetens.

Filmen är en del av en större satsning med ytterligare informationsmaterial och konferenser där aktörerna som ska hantera kriser och bygga upp totalförsvaret får mer. De senaste åren har de frivilliga försvarsorganisationerna gjort viktiga insatser vid flera stora kriser, som vid skogsbränderna 2018.

Civilt försvar

Nästan alla 18 frivilliga försvarsorganisationer har sin del i krisberedskap och nu också i det civila försvaret. Kunskapen hos kommunerna, länsstyrelserna och de andra aktörerna behöver bli större. Vem backar upp dig? är en del i det. MSB gav ut en vägledning 2016 för hur frivilliga kan användas operativt vid en kris. Under 2020 kommer en ny version av den vägledningen och där lägger MSB till civilt försvar. Den kompletteras också med mer konkreta, praktiska råd. Allt är inte klart i totalförsvarsplaneringen, men frivilliga behövs.

Utbildade frivilliga går in och skapar uthållighet och kan även fylla på behovet av särskild kompetens, säger Kristoffer Alm Dahlin.

Filminspelningen

Inspelning gjordes under två dagar, slutscenen i Alby, i en gammal hangar som i dag används för teater och filminspelningar. Uppslutningen var mycket stor, 60 frivilliga från alla de frivilliga försvarsorganisationerna ställde upp framför kameran, regisserade av Jonas Hong Soo Eriksson från produktionsbolaget Slutet är nära. Namnet till trots är detta produktionsbolagets första film med kristema.

Längst fram bland alla frivilliga i filmen står Johanna Ulfves. Hon är 18 år, bor i Västerås och har varit med i Flygvapenfrivilliga i två år. Hur var det att vara med här? ”Det var annorlunda, första gången för mig, men jättekul”, säger hon.

Så gick det till bakom kameran när filmen spelades in
  • Förrådet med krisberedskapsutrustning som syns i filmens andra scen är helt uppbyggd på inspelningsplatsen.
  • Stormscenen spelades in en mycket lugn kväll utan minsta vind.
  • Stormen fick namnet ”Elisabet” i den inlästa nyhetstexten utifrån namnsdagen på inspelningsdagen.
  • Musiken i filmen är specialskriven av regissören, som också är utbildad musiker, för att passa till just den här produktionen.
  • MSB har fått mycket positiv respons på filmen och den hade redan efter ett par veckor fått flera tusen visningar på Youtube.

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren