hallare

Frivilliga behövs – Du är en del av Sveriges Beredskap

Det konstaterar Mats Gunnarsson, kampanjledare för Bilkårens arbete under den nationella beredskapsveckan. ”Bilkårens viktigaste uppgift är att förse olika myndigheter och delar av försvaret med specialister som förare av tunga fordon, elverksoperatörer, bandvagnsförare m.m. Vi jobbar också med att höja kunskaperna hos våra egna drygt 5000 medlemmar men också hos allmänheten. Här kan alla fylla en roll i Sveriges beredskap”, fortsätter Mats Gunnarsson.

Denna vecka genomförs alltså den nationella beredskapsveckan då Bilkåren och andra frivilliga försvarsorganisationer är ute och samtalar om vår egen personliga beredskap, familjens beredskap och förmåga att klara sig när plötsligt det normala blir onormalt.

Beredskapsveckan är en nationell kampanj som drivs av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB och idag inleddes den med ett stort arrangemang i Upplands-Bro kommun där riksbilkårchefen Ida Texell också är kommundirektör. I ett inledande panelsamtal konstaterade bland annat MSBs generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka att det är angeläget att vi gör detta tillsammans och att veckans tema ÖVA är ett sätt att förbereda sig på både individ och samhällsnivå.

”Bilkåren var på plats i Upplands-Bro under uppstarten av den nationella kampanjen, men det viktigaste vi som organisation gör denna vecka är att möta tusentals medborgare i drygt 70 kommuner där våra medlemmar är ute och informerar om beredskap”, säger Eva Blomqvist, generalsekreterare i Bilkåren.

Man kan läsa mer om de olika aktiviteter som Bilkåren gör under veckan på www.bilkaren.se/beredskapsveckan2023 eller genom att följa Bilkåren i sociala medier.

”Våra kårer gör enastående insatser för att bidra med kunskapsspridning, något som är viktigt i arbetet med att skapa motståndskraft och försvarsvilja”, avslutar Eva Blomqvist.

 

 

Mer information

Mats Gunnarsson, mats.gunnarsson@bilkaren.se eller 076-495 54 71

Eva Blomqvist, eva.blomqvist@bilkaren.se eller 076-112 21 15

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren