FRG ger stöd till kommuner med coronaisolerade

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tecknat en överenskommelse med Sveriges Civilförsvarsförbund om samordningsansvar för FRG under krisen. FRG består av medlemmar ur flera olika frivilliga försvarsorganisationer, bland annat bilkårister.

– FRG är ett gemensamt ansvar för oss frivilliga försvarsorganisationer. Vi backar upp Civilförsvarsförbundet som har samordningsansvaret så vi tillsammans kan ge stöd till de kommuner där FRG finns för att stötta viktiga samhällsfunktioner, säger Eva Blomqvist, generalsekreterare i Bilkåren.

Som ett andra steg, för kommuner där FRG inte finns, har MSB och Sveriges kommuner och regioner, SKR, bett Svenska Röda Korset tillsammans med Svenska Kyrkan, Riksidrottsförbundet, Rädda Barnen och Sveriges Stadsmissioner, ingå en avsiktsförklaring om samverkan. Den innebär en trygg lösning under en begränsad tid som snabbt kan komma på plats, där andra lösningar inte redan täcker behoven.

För att hjälpen i båda lösningarna ska vara trygg för de utsatta så måste de frivilliga vara lämpliga för uppgiften och försäkrade. Bilkåren kommer förstås också att stötta med de vi kan i de kommuner där inte FRG finns, genom att samverka med Röda Korset som har samordningsansvaret för oss frivilliga.

– Som medlemmar i Bilkåren är vi organiserade och förberedda. Många av våra medlemmar är utbildade och övade och vi kan med vår kompetens göra en samhällsinsats om det behövs och krävs. Vi har gjort det många gånger tidigare och det är självklart att ställa upp när samhället ber oss om stöd, avslutar Eva Blomqvist.

Länk till MSBs pressmeddelande.

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren