FRG ger stöd till kommuner med coronaisolerade

Många personer över 70 år, eller i andra riskgrupper behöver hjälp med matinköp och andra tjänster när de måste stanna hemma i och med covid-19 pandemin. I ett första steg stärks de frivilliga resursgrupperna, FRG, som finns i 155 kommuner idag.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tecknat en överenskommelse med Sveriges Civilförsvarsförbund om samordningsansvar för FRG under krisen. FRG består av medlemmar ur flera olika frivilliga försvarsorganisationer, bland annat bilkårister.

– FRG är ett gemensamt ansvar för oss frivilliga försvarsorganisationer. Vi backar upp Civilförsvarsförbundet som har samordningsansvaret så vi tillsammans kan ge stöd till de kommuner där FRG finns för att stötta viktiga samhällsfunktioner, säger Eva Blomqvist, generalsekreterare i Bilkåren.

Som ett andra steg, för kommuner där FRG inte finns, har MSB och Sveriges kommuner och regioner, SKR, bett Svenska Röda Korset tillsammans med Svenska Kyrkan, Riksidrottsförbundet, Rädda Barnen och Sveriges Stadsmissioner, ingå en avsiktsförklaring om samverkan. Den innebär en trygg lösning under en begränsad tid som snabbt kan komma på plats, där andra lösningar inte redan täcker behoven.

För att hjälpen i båda lösningarna ska vara trygg för de utsatta så måste de frivilliga vara lämpliga för uppgiften och försäkrade. Bilkåren kommer förstås också att stötta med de vi kan i de kommuner där inte FRG finns, genom att samverka med Röda Korset som har samordningsansvaret för oss frivilliga.

– Som medlemmar i Bilkåren är vi organiserade och förberedda. Många av våra medlemmar är utbildade och övade och vi kan med vår kompetens göra en samhällsinsats om det behövs och krävs. Vi har gjort det många gånger tidigare och det är självklart att ställa upp när samhället ber oss om stöd, avslutar Eva Blomqvist.

Länk till MSBs pressmeddelande.

@Bilkaristen

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

1939

började Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté, en reserv av kvinnlig arbetskraft, i Göteborg att utbilda ett 40-tal kvinnliga bilförare för att köra lastbil och ambulans. Denna utbildning var 30 timmar lång.

Den 7 juni 1939

kunde de första 20 kvinnliga ersättningsförarna registreras. Innan de skildes åt bestämde de att de skulle bilda en "bilkår". Vid ett möte den 15 november samma år bildades den första bilkåren - Göteborgs Kvinnliga Bilkår. Snabbt spreds bilkårerna och snart fanns ett tiotal runt om i landet.

Den 1 maj 1942

samlades i Stockholm 55 kvinnor som representerade bilkårerna i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Uppsala samt Kvinnoföreningarnas Beredskapskommittés lastbilsförarkurser. Vid detta möte bildades Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR). Till ordförande för SKBR valdes Rangvi Torslow-Lundgren, även kallad "Toto". HKH Prinsessan Sibylla valdes till hedersordförande.

1943

Riksförbundet får bidrag från Arbetsmarknadskommissionen och de första lastbilskurserna genomförs på T2 i Skövde.

1950-talet

Bilkårens emblem kommer till där de tre trianglarna symboliserar mottot "Vaksam, Varsam, Verksam".

1966

SKBRs riksmöte antar motionen ”lex reflex” som gick ut på att få en lag som gällde allmän skyldighet för alla gående som vistas på väg i mörker, att vara försedda med reflex. Senare uppvaktar man dåvarande kommunikationsminstiern Olof palme i ärendet.

7 februari 2009

genomfördes en extra riksstämma i SKBR. Delegaterna röstade för det historiska förslaget att ändra stadgarna för att öppna Bilkåren för alla oavsett kön. Samtidigt beslutades att ändra namnet på riksorganisationen SKBR till Sveriges Bilkårers Riksförbund med tilltalsnamnet Bilkåren.

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren