hallare

Från nedläggningshotad till blomstrande kår

För några år sedan fick medlemmarna i Örnsköldsviks Bilkår kallelse till medlemsmöte där huvudärendet var att diskutera nedläggning av kåren. Två av de som gick på mötet var Marlene Westman och Paula Holmström och de berättar att medlemsmötet sa "NEJ - vi gör ett försök att dra igång kåren igen."

Det blev startskottet för en utvecklingsresa i kåren som pågår än. En av slutsatserna på det där mötet 2018 var att om vi lägger ned vår kår så blir det väldigt långt att åka för medlemmarna om man ska delta på kåraktiviteter och bilkårskänslan kommer att dö. Och det var säkert riktigt, för på de sex år som gått så har kåren fördubblat sitt medlemsantal, från 35 till 70 medlemmar, och antalet medlemsaktiviteter har ökat påtagligt.

På ett seminarium under årets forum för funktionärer delade Marléne Westman, kårchef och Paula Holmström, vice kårchef med sig av sina erfarenheter. Deras budskap är enkelt; börja i det lilla och gör det som ni tycker är kul!

-”Vi tycker att Spelet om trafiken är ett jättebra koncept, med spelplanen med olika aktiviteter under året som är enkla att ordna i kåren, så vi började med det helt enkelt. ”TrafikQuizet är ju jättekul!”

-”Tidigare hade vi kanske bara en sommaravslutning och en julaktivitet, men nu har vi många fler aktiviteter under året och ibland när vi tycker att det har gått lång tid sedan vi hade någon aktivitet så ordnar vi en extra”, berättar Marléne och Paula.

Under seminariet delar Marléne och Paula med sig av en väldigt handfast checklista för att komma igång med ett utvecklingsarbete i sin kår:

  • Fokusera på det som är roligt
  • Börja med det enkla, tex trafikaktiviteter
  • Våga fråga medlemmar om att hjälpa till
  • Ställ inte in – var glad för dem som kommer
  • Stötta varandra i styrelsen, beröm och lita på varandra
  • Utnyttja kontakter/nätverk för att ordna tex studiebesök
  • Utnyttja Studiefrämjandet
  • Kårchefen behöver inte ha koll på allt, våga delegera och lita på varandra

Ett annat tips som de gav var att kommunicera med medlemmarna på alla möjliga sätt. Nya medlemmar får snabbt ett telefonsamtal från kåren. Man använder sms-sändlistor för att bjuda in till kåraktiviteter och man berättar om aktiviteterna i sociala medier, både inför och efter. Tack vare det så ser medlemmarna att det händer grejer och blir inspirerade att komma på nästa aktivitet. Man vill ju vara med i en kår där det händer saker!

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren