hallare

Försvarsmakten söker informatörer till vandringsutställning på högskolor/universitet

Försvarsmakten vill bidra till en ökad försvarsvilja bland ungdomar. Genom kunskap om vår historia och samtid belyser utställningen de värden vi vill försvara, samt ökar medvetenheten för kriser på både individ- och gruppnivå. Utställningen vill bidra till en starkare medborgarkänsla där vikten av att samarbeta och hjälpas åt står i centrum. Huvudbudskapet är ”Tänk om – tillsammans i krig och fred” och målgruppen är i första hand unga vuxna 20-30 år. Utställningen består av två delar (en analog utställning samt en interaktiv container) och produceras i samarbete mellan Statens försvarshistoriska museer, Säkerhets- och försvarsföretagen, SOFF och Försvarsmakten. De två utställningsdelarna kompletterar varandra och huvudinnehållet består av en berättelse om ett stycke svensk försvarshistoria förmedlad genom intervjufilmer och en samtida upplevelsedel i containern.

Vandringsutställningen startade i höstas och planeras nu fortsätta hela 2024. Den ska turnera genom hela Sverige genom besök  vid universitets- och högskolor, gymnasieskolor samt utvalda företag. Tanken är att utställningen under våren ska bemannas av personer från frivilliga försvarsorganisationer. Dessa personer ha en nyligen genomförd grundutbildning (GU-F)/värnpliktstjänstgöring och själva vara i åldersgruppen 20-30 år.

Utställningen kommer att bemannas med 2-3 personer vardagar mellan klockan 10.00 – 16.00. Personalen behöver vara på plats 0900-1700 för att kunna öppna och stänga utställningsdelen. Det kan förekomma någon plats som vill ha kvällsöppet. Försvarsmakten står för utbildning och ersättning.

Är du intresserad? 

Anmäl ditt intresse till karin.lorentzon@mil.se snarast.

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren