hallare

Förstärkning på Bilkårens kansli

En av våra stora utmaningar framåt är att jobba med att utveckla Bilkåren som organisation. Stark lokal verksamhet i våra lokala kårer är en förutsättning för att vi ska kunna ta på oss uppdrag och bemanna viktiga funktioner i totalförsvaret även framöver, säger Eva Blomqvist, generalsekreterare i Bilkåren.

Centralstyrelsen har därför beslutat att tillsätta en tjänst på kansliet för att jobba med att stötta våra kårer i deras viktiga utvecklingsarbete och på bästa sätt ta vara på engagemanget hos nya och gamla medlemmar.

Under våren och sommaren har en rekryteringsprocess genomförts och det är nu klart att Peter Tuvegård kommer att tillträda tjänsten som verksamhetsutvecklare inom detta område. Peter tillträder den 1/11.

Peter har en bakgrund i civilsamhället och har mycket erfarenhet att jobba med liknande frågor, så vi hoppas att hans kompetens och erfarenhet ska komma väl till pass i Bilkåren, säger Eva Blomqvist. Peter har därutöver en bakgrund som reservofficer och kommer nu från en tjänst i Försvarsmakten, så även kunskapen och förståelsen för dessa frågor är bra att ha med sig.

-Det är mixen av att vara såväl en folkrörelse som en del av totalförsvaret som intresserar mig och jag ser fram emot att få träffa medlemmarna i alla i bilkårerna runt om i landet, säger Peter Tuvegård.

Vi hälsar Peter välkommen till Bilkåren!

@Bilkaristen

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

1939

började Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté, en reserv av kvinnlig arbetskraft, i Göteborg att utbilda ett 40-tal kvinnliga bilförare för att köra lastbil och ambulans. Denna utbildning var 30 timmar lång.

Den 7 juni 1939

kunde de första 20 kvinnliga ersättningsförarna registreras. Innan de skildes åt bestämde de att de skulle bilda en "bilkår". Vid ett möte den 15 november samma år bildades den första bilkåren - Göteborgs Kvinnliga Bilkår. Snabbt spreds bilkårerna och snart fanns ett tiotal runt om i landet.

Den 1 maj 1942

samlades i Stockholm 55 kvinnor som representerade bilkårerna i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Uppsala samt Kvinnoföreningarnas Beredskapskommittés lastbilsförarkurser. Vid detta möte bildades Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR). Till ordförande för SKBR valdes Rangvi Torslow-Lundgren, även kallad "Toto". HKH Prinsessan Sibylla valdes till hedersordförande.

1943

Riksförbundet får bidrag från Arbetsmarknadskommissionen och de första lastbilskurserna genomförs på T2 i Skövde.

1950-talet

Bilkårens emblem kommer till där de tre trianglarna symboliserar mottot "Vaksam, Varsam, Verksam".

1966

SKBRs riksmöte antar motionen ”lex reflex” som gick ut på att få en lag som gällde allmän skyldighet för alla gående som vistas på väg i mörker, att vara försedda med reflex. Senare uppvaktar man dåvarande kommunikationsminstiern Olof palme i ärendet.

7 februari 2009

genomfördes en extra riksstämma i SKBR. Delegaterna röstade för det historiska förslaget att ändra stadgarna för att öppna Bilkåren för alla oavsett kön. Samtidigt beslutades att ändra namnet på riksorganisationen SKBR till Sveriges Bilkårers Riksförbund med tilltalsnamnet Bilkåren.

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren