Falun invaderades av bilkårister

Bilkårens riksstämma genomförs vartannat år och denna gång stod Dalarnas Bilkår som arrangör när den hölls i anrika Dalasalen på fd Dalaregementet i Falun. Runt 250 bilkårister från hela landet ”invaderade” Falun denna helg för att delta. Riksstämman är inte bara förhandlingar, utan också fest och samvaro, intressanta föredrag, medaljutdelningstamma och korum för att ge några axplock. Årets stämma  var en blandning av fina traditioner och nyheter för att leva upp till devisen ”En stark och modern organisation – en resurs i tiden”.

Bland gästerna fanns bland annat försvarsminister Peter Hultqvist som höll ett intressant och uppskattat anförande i anslutning till öppnandet på lördagen.

Malin Dreifaldt från Västerås omvaldes som riksbilkårchef för ytterligare två år. Även de två vice ordförandena Inger Karlsson och Ingela Kronlund omvaldes för ytterligare en period. Styrelsen består i övrigt av Anna Karin Fredmer, Anna Ersson, Susanne Henning, Charlotta Dahlberg, Yvonne Nord, Klas Hannu och Maria Holmberg.

Viktiga beslut under stämman var exempelvis att ändra stadgarna så att den undre åldersgränsen för medlemskap slopas. Nu blir det alltså möjligt även för yngre ungdomar att vara medlemmar i Bilkåren, ett demokratiskt och inkluderande beslut. Stämman fastställde också en ny värdegrund för Bilkåren och antog mål- och verksamhetsinriktning för 2017 – 2018.

 

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren