hallare

Ett stort engagemang från väldigt nöjda medlemmar i Bilkåren!

1792 personer, lika många kvinnor som män, tog sig tiden att besvara undersökningen. Resultatet var fantastiskt bra på de allra flesta områdena och tydligast blev det i den index-jämförelse som Kantar Sifo jobbar med när man gör undersökningar i medlemsorganisationer. Bilkåren ligger i topp av organisationer som de jobbat med när det gäller bland annat lojalitet och om man kan tänka sig att rekommendera sina vänner att gå med. Nära hälften av våra medlemmar som inte har avtal säger också att de vill engagera sig mer i Bilkåren och många vill bidra mer genom att vi på ett bättre sätt tar tillvara deras erfarenheter och kompetens i ännu större utsträckning.

”Det är ju en fantastisk styrka och vi är förstås väldigt glada över det resultatet, men också ödmjuka i att det finns förbättringsområden som vi behöver jobba vidare med”, fortsätter Eva.

Resultatet från medlemsundersökningen kommer att presenteras vid olika tillfällen under hösten och vara ett viktigt underlag för centralstyrelsen, kårer och kansliet i det fortsatta utvecklingsarbetet i Bilkåren.

”Det är verkligen en riktig skatt att ha detta i ryggen när vi formar vårt arbete om hur vi kan engagera våra medlemmar framöver. Avslutningsvis vill jag tacka alla av våra medlemmar som tog sig tid att besvara undersökningen! , avslutar Eva Blomqvist.

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren