hallare

Ett stort engagemang från väldigt nöjda medlemmar i Bilkåren!

Under våren har Kantar Sifo genomfört en stor medlemsundersökning på uppdrag av Bilkåren.”Vi ville helt enkelt ta reda på vad våra medlemmar tycker om Bilkåren, vad man tycker vi gör bra och vad vi kan göra bättre”, säger Bilkårens generalsekreterare Eva Blomqvist.

1792 personer, lika många kvinnor som män, tog sig tiden att besvara undersökningen. Resultatet var fantastiskt bra på de allra flesta områdena och tydligast blev det i den index-jämförelse som Kantar Sifo jobbar med när man gör undersökningar i medlemsorganisationer. Bilkåren ligger i topp av organisationer som de jobbat med när det gäller bland annat lojalitet och om man kan tänka sig att rekommendera sina vänner att gå med. Nära hälften av våra medlemmar som inte har avtal säger också att de vill engagera sig mer i Bilkåren och många vill bidra mer genom att vi på ett bättre sätt tar tillvara deras erfarenheter och kompetens i ännu större utsträckning.

”Det är ju en fantastisk styrka och vi är förstås väldigt glada över det resultatet, men också ödmjuka i att det finns förbättringsområden som vi behöver jobba vidare med”, fortsätter Eva.

Resultatet från medlemsundersökningen kommer att presenteras vid olika tillfällen under hösten och vara ett viktigt underlag för centralstyrelsen, kårer och kansliet i det fortsatta utvecklingsarbetet i Bilkåren.

”Det är verkligen en riktig skatt att ha detta i ryggen när vi formar vårt arbete om hur vi kan engagera våra medlemmar framöver. Avslutningsvis vill jag tacka alla av våra medlemmar som tog sig tid att besvara undersökningen! , avslutar Eva Blomqvist.

@Bilkaristen

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

1939

började Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté, en reserv av kvinnlig arbetskraft, i Göteborg att utbilda ett 40-tal kvinnliga bilförare för att köra lastbil och ambulans. Denna utbildning var 30 timmar lång.

Den 7 juni 1939

kunde de första 20 kvinnliga ersättningsförarna registreras. Innan de skildes åt bestämde de att de skulle bilda en "bilkår". Vid ett möte den 15 november samma år bildades den första bilkåren - Göteborgs Kvinnliga Bilkår. Snabbt spreds bilkårerna och snart fanns ett tiotal runt om i landet.

Den 1 maj 1942

samlades i Stockholm 55 kvinnor som representerade bilkårerna i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Uppsala samt Kvinnoföreningarnas Beredskapskommittés lastbilsförarkurser. Vid detta möte bildades Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR). Till ordförande för SKBR valdes Rangvi Torslow-Lundgren, även kallad "Toto". HKH Prinsessan Sibylla valdes till hedersordförande.

1943

Riksförbundet får bidrag från Arbetsmarknadskommissionen och de första lastbilskurserna genomförs på T2 i Skövde.

1950-talet

Bilkårens emblem kommer till där de tre trianglarna symboliserar mottot "Vaksam, Varsam, Verksam".

1966

SKBRs riksmöte antar motionen ”lex reflex” som gick ut på att få en lag som gällde allmän skyldighet för alla gående som vistas på väg i mörker, att vara försedda med reflex. Senare uppvaktar man dåvarande kommunikationsminstiern Olof palme i ärendet.

7 februari 2009

genomfördes en extra riksstämma i SKBR. Delegaterna röstade för det historiska förslaget att ändra stadgarna för att öppna Bilkåren för alla oavsett kön. Samtidigt beslutades att ändra namnet på riksorganisationen SKBR till Sveriges Bilkårers Riksförbund med tilltalsnamnet Bilkåren.

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren