hallare

Enköping blev etappsegrare

Spelet om trafiken är Bilkårens samlingsnamn för våra olika trafikaktiviteter som genomförs i kårerna. Verksamhetsåret är indelat i tre etapper, och nu när resultatet från årets första etapp summerats står det klart att Enköpings Bilkår har varit mest aktiv på trafiksäkerhetsområdet under årets första fyra månader.

Temat för första delsträckan har varit medlemmarnas kunskap och engagemang och den aktivitet som lockat flest både kårer och deltagare är inte helt överraskande Bilkårens TrafikQuiz som i år genomfördes för nionde gången. Men under årets första månader är det också många kårer som gjort andra aktiviteter för att öka både kunskapen om dessa frågor och engagera sina medlemmar.

Både Enköping och Östgöta-kåren har exempelvis ordnat medlemsaktiviteter för att repetera och uppdatera sig på trafikteori, Hofors-Torsåker har fördjupat sig i regler runt elsparkscyklar och några kårer har spelat vägmärkesbingo. Det finns verkligen mycket man kan göra inom detta tema som medlemsaktiviteter i kåren.

Efter varje delsträcka summerar vi vilka aktiviteter som genomförts och utser en prispall med de kårer som varit mest aktiva och under januari-april såg det ut så här:

  1. Enköpings bilkår
  2. Hofors-Torsåkers bilkår
  3. Härnösands bilkår

Dessa kårer får en liten penningvinst till kåren som man kan använda till nya aktiviteter.

Nu går Spelet om trafiken vidare med andra delsträckan som sträcker sig tom augusti och då är temat att nå ut med information till allmänheten. Väldigt många kårer har redan rivstartat genom att delta på Bilkårens Trafikdag den 4 maj, men ännu återstår tre månade av delsträckan och det finns många tillfällen att ordna utåtriktade aktiviteter vid tex rastplatser, marknader, köpcentra mm.

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren