hallare

Engagera dig i en frivillig resursgrupp (FRG)!

Frivillig resursgrupp (FRG) är en kommunalt förankrad insats där din kommuns behov av hjälp vid en kris eller svår händelse står i fokus. FRG är ett gemensamt ansvar för de 18 frivilliga försvarsorganisationerna och Civilförsvarsförbundet har samordningsansvaret för FRG i hela landet. Fordonsförare är en central del för att den frivilliga resursgruppen ska kunna lösa sina uppgifter. Därför är du som bilkårist särskilt viktig.

FRG finns i ca 150 kommuner idag och ökar successivt hela tiden. För Bilkåren är det viktigt att bidra i detta arbete och därför satsar vi extra på att rekrytera bilkårister som vill engagera sig i en frivillig resursgrupp i sin hemkommun.

Om du har uppdrag i FRG kan du exempelvis få hjälpa till att bemanna en service- och trygghetspunkt, ge kamratligt stöd till utsatta medborgare, hantera transporter och viss lagerhantering, hjälpa till med nödvatten vid en vattenbristsituation i kommunen och informationsdelning.

Mer information

Om du vill veta mer om hur ett engagemang i FRG kan se ut är du välkommen på ett digitalt informationsmöte som vi har varje månad. Nästa tillfälle är måndag 16/1 kl 18.00.

Om du vill vara med så skicka ett mail till civilutbildning@bilkaren.se så får du en länk att koppla upp dig på.

Om det inte passar på måndag utan du vill vara med längre fram så hittar du datum här.

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren