hallare

Enastående insatser i Bilkåren under årets krisberedskapsvecka

Allt är inte sammanställt ännu, men redan nu kan vi konstatera att 32 av våra kårer gjort en eller flera aktiviteter under veckan. Vi har haft informationsaktiviteter i minst 40 kommuner under veckan och sannolikt mött flera tusen personer. Det har varit grymt att se alla bilder i våra sociala medie-kanaler under veckan!

Extra roligt var förstås lanseringen av vårt nya spel Klippan, en ny och rolig metod att nå ut med information om beredskap, och vårt koncept med att arrangera beredskapsmiddag som ett annorlunda fredagsmys.

”Vi har fått mycket extern uppmärksamhet för denna del i vår kampanj och det känns särskilt kul att MSB lyft upp det som ett bra exempel på aktivitet. Vi vet redan nu att det ordnades mer än 300 beredskapsmiddagar i fredags där det diskuterades krisberedskap”, berättar Samuel.

Nu ikväll har vi avslutat veckan med att ordna en stor medlemsaktivitet där tjugo av våra kårer tävlat mot varandra i ett krisquiz. Det var en idé som lanserades förra året och det blev så populärt så vi kände att det måste vi fortsätta med, avslutar en nöjd projektledare Samuel Somo.

”Jag är enormt stolt över vad Bilkåren bidragit med denna vecka, säger Ida Texell, nyvald ordförande i Bilkåren. Vi har ett uppdrag att bidra med information till allmänheten och denna vecka har våra kårer och medlemmar verkligen visat att vi är en kraft att räkna med i det jobbet.”

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren