hallare

Bilkårister redo att göra insatser i Västsverige

Under dagen har SMHI utfärdat en orange varning för vind i kombination med snöfall på västkusten. Varningen omfattar kusten från Halland och upp till Dalsland. I samband med detta har Trafikverket aktiverat bandvagnsstyrkan och kallat in förare från Bilkåren och FAK för att stötta, framförallt i Stenungsund och Uddevalla kommuner.

Lars Carlsson, som är Bilkårens kontaktperson för bandvagnsstyrkan, berättar att man på tisdagskvällen larmade in förare i västra Sverige och runt 20-tiden var  några av bandvagnsförarna på väg för att inställa sig. Samtidigt fraktas Trafikverkets bandvagnar från deras beredskapsdepå till kommunerna för att finnas på plats hos räddningstjänsterna.

-Vår uppgift kommer att vara att stödja kommunerna tex för hemtjänsten eller annan kommunal verksamhet och en annan uppgift kan vara att stötta om det blir problem med framkomlighet i trafiken, berättar Lars Carlsson.

-Den här typen av händelser visar på betydelsen av frivilliga och det är kul att Bilkåren med sina medlemmar kan bidra i en sån här insats, säger Bilkårens generalsekreterare Eva Blomqvist. Våra medlemmar är både engagerade och har en viktig kompetens tack vare utbildning och övning, avslutar Eva.

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren