hallare

Bilkårister gjorde insatser

Under det senaste dygnets svåra förhållanden på E22 i Skåne har bilkårister gjort betydande insatser i sina befattningar som bandvagnsförare i Hemvärnet.

Det var under de kraftiga snöfallen i kombination med blåst som många hundra fordon blev fast på E22 under gårdagen. Många blev sittande i sina bilar hela dagen och en bra bit in på natten och Hemvärnets bandvagnsförare hjälpte då till att evakuera de som ville.

-Det har varit krävande , men samtidigt kul att göra en insats som betyder nåt för andra, säger David Jönsson, en av bilkåristerna som kört bandvagn. Vi har både hjälpt till att dra loss bilar och skjutsat människor till en samlingslokal i Hörby. De har varit väldigt tacksamma, men också lite glada över att få åka bandvagn, avslutar David.

-Hemvärnet har hög beredskap och kan snabbt göra betydande insatser i fredstida kriser och extra kul är det förstås att så många bilkårister som är engagerade som bandvagnsförare i Hemvärnet i Skåne har deltagit i denna insats, säger Bilkårens generalsekreterare Eva Blomqvist. Ett engagemang i en frivillig försvarsorganisation gör skillnad på riktigt och jag vill passa på att tacka alla de förare och övriga från Hemvärnsförbandet som deltog i insatsen, avslutar Eva Blomqvist.

Foto: Henrik Ström

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren