hallare

Bilkåren utökar samarbetet med Energimyndigheten

Sedan några år har Bilkåren ett samarbete med Energimyndigheten för att rekrytera och utbilda minibussförare för att lösa persontransporter mellan myndighetens olika arbetsplatser, främst i södra Mälardalen. Nu har Energimyndigheten tillsammans med Bilkåren tagit ytterligare ett steg i samarbetet, och kommer framöver att också utbilda drivmedelsförare.

Energimyndigheten och Bilkåren har tecknat avtal om att gemensamt tillgodose behovet av extra förare, som en förstärkningsresurs, för drivmedelstransporter och minibussar vid kris och höjd beredskap. Energimyndigheten är normalt inte en operativ myndighet, men här finns en möjlighet att lösa en uppgift inom myndighetens uppdrag för civil beredskap och trygg energiförsörjning.

– Det här är ett bra exempel på hur vi kan ha ett samarbete med civilsamhället för att stötta energiberedskapen, säger Anders Wallinder, chef för avdelningen Energiberedskap på Energimyndigheten.

Genom avtalet kommer Bilkåren att utbilda förare för drivmedelsfordon med farligt gods och förare för minibussar. Vid höjd beredskap behövs det fler, inte färre förare, för att under kris stäkra den befintliga förarkåren. På det sättet blir det en högre nyttjandegrad av de tankbilar som finns i Sverige. De som utbildas för Energimyndigheten kommer också att krigsplaceras hos myndigheten. Det gör stor skillnad mot att spontant ställa upp vid tillfälliga kriser och ger en robusthet åt kris- och krigsorganisationen.

– Vi ser fram mot att ta emot våra frivilliga förare och göra dem bekanta med vår verksamhet, säger Klas Darlin, ansvarig för samarbetet på Energimyndigheten.

– Det är väldigt roligt att vi får detta förtroende från Energimyndigheten, säger Eva Blomqvist, generalsekreterare i Bilkåren. Under hösten har vi lämnat in en ansökan till MSB för att få medel så vi kan påbörja rekryteringen och utbildningen för detta uppdrag. Det finns ett väldigt stort intresse att engagera sig och göra en insats i totalförsvaret, så vi ser verkligen fram emot att få sätta igång detta, avslutar Eva.

 

Mer information:

Eva Blomqvist, eva.blomqvist@bilkaren.se eller 08-579 388 99

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren