hallare

Bilkåren undertecknar historisk avsiktsförklaring med länsstyrelsen i Gävleborg för att stärka krisberedskapen

Idag har Bilkåren tillsammans med Frivilliga Automobilkåren, FAK undertecknat en historisk avsiktsförklaring med Länsstyrelsen i Gävleborgs län om att upprätta en Motor och transportenhet i Gävleborg.

-Vi är glada att länsstyrelsen ser frivilliga krafter som en resurs för krisberedskapen och att vi i Bilkåren och FAK kan bidra med vårt kunnande om logistik och tranporter om det skulle behövas, säger Inger Karlsson, riksbilkårchef.

– Efter skogsbränderna i Ljusdals kommun förra året blev det snabbt uppenbart för oss hur viktigt samarbetet med frivilligorganisationerna är vid en kris eller samhällsstörning. Det bekräftas också i de utvärderingar som har genomförts efter sommarens händelser. Undertecknandet idag är ett första steg i rätt riktning för ett nära och mer djupgående samarbete inför framtiden, säger landshövding Per Bill.

-Länsstyrelsen i Gävleborg har varit väldigt positiva till samarbetet och de ser oss som en verklig resurs och är glada att vi både kan och vill bidra till länets krisberedskap, fortsätter Inger Karlsson.

MTE (Motor och transportenheter)-konceptet som FAK och Bilkåren har utvecklat är en regional resurs för samhällets krisberedskap. I samarbete med respektive länsstyrelse bygger vi upp en resurspool med förare och ledningsfunktion för att kunna bistå vid svåra störningar på samhället. Behoven kan se olika ut i olika län och utformningen av respektive pool sker i samverkan med den aktuella länsstyrelsen.

-Vi har många medlemmar med kompetens inom transport och logistik som vill engagera sig och bidra i den civila krisberedskapen. Uppbyggnaden av MTE blir också ett sätt för oss som organisation att nå ut till fler intresserade och erbjuda ett meningsfullt och viktig frivilligengagemang, avslutar Inger Karlsson.

 

Mer information:

Inger Karlsson, Riksbilkårchef, 070-628 77 27

 

@Bilkaristen

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

1939

började Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté, en reserv av kvinnlig arbetskraft, i Göteborg att utbilda ett 40-tal kvinnliga bilförare för att köra lastbil och ambulans. Denna utbildning var 30 timmar lång.

Den 7 juni 1939

kunde de första 20 kvinnliga ersättningsförarna registreras. Innan de skildes åt bestämde de att de skulle bilda en "bilkår". Vid ett möte den 15 november samma år bildades den första bilkåren - Göteborgs Kvinnliga Bilkår. Snabbt spreds bilkårerna och snart fanns ett tiotal runt om i landet.

Den 1 maj 1942

samlades i Stockholm 55 kvinnor som representerade bilkårerna i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Uppsala samt Kvinnoföreningarnas Beredskapskommittés lastbilsförarkurser. Vid detta möte bildades Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR). Till ordförande för SKBR valdes Rangvi Torslow-Lundgren, även kallad "Toto". HKH Prinsessan Sibylla valdes till hedersordförande.

1943

Riksförbundet får bidrag från Arbetsmarknadskommissionen och de första lastbilskurserna genomförs på T2 i Skövde.

1950-talet

Bilkårens emblem kommer till där de tre trianglarna symboliserar mottot "Vaksam, Varsam, Verksam".

1966

SKBRs riksmöte antar motionen ”lex reflex” som gick ut på att få en lag som gällde allmän skyldighet för alla gående som vistas på väg i mörker, att vara försedda med reflex. Senare uppvaktar man dåvarande kommunikationsminstiern Olof palme i ärendet.

7 februari 2009

genomfördes en extra riksstämma i SKBR. Delegaterna röstade för det historiska förslaget att ändra stadgarna för att öppna Bilkåren för alla oavsett kön. Samtidigt beslutades att ändra namnet på riksorganisationen SKBR till Sveriges Bilkårers Riksförbund med tilltalsnamnet Bilkåren.

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren