hallare

Bilkåren undertecknar historisk avsiktsförklaring med länsstyrelsen i Gävleborg för att stärka krisberedskapen

-Vi är glada att länsstyrelsen ser frivilliga krafter som en resurs för krisberedskapen och att vi i Bilkåren och FAK kan bidra med vårt kunnande om logistik och tranporter om det skulle behövas, säger Inger Karlsson, riksbilkårchef.

– Efter skogsbränderna i Ljusdals kommun förra året blev det snabbt uppenbart för oss hur viktigt samarbetet med frivilligorganisationerna är vid en kris eller samhällsstörning. Det bekräftas också i de utvärderingar som har genomförts efter sommarens händelser. Undertecknandet idag är ett första steg i rätt riktning för ett nära och mer djupgående samarbete inför framtiden, säger landshövding Per Bill.

-Länsstyrelsen i Gävleborg har varit väldigt positiva till samarbetet och de ser oss som en verklig resurs och är glada att vi både kan och vill bidra till länets krisberedskap, fortsätter Inger Karlsson.

MTE (Motor och transportenheter)-konceptet som FAK och Bilkåren har utvecklat är en regional resurs för samhällets krisberedskap. I samarbete med respektive länsstyrelse bygger vi upp en resurspool med förare och ledningsfunktion för att kunna bistå vid svåra störningar på samhället. Behoven kan se olika ut i olika län och utformningen av respektive pool sker i samverkan med den aktuella länsstyrelsen.

-Vi har många medlemmar med kompetens inom transport och logistik som vill engagera sig och bidra i den civila krisberedskapen. Uppbyggnaden av MTE blir också ett sätt för oss som organisation att nå ut till fler intresserade och erbjuda ett meningsfullt och viktig frivilligengagemang, avslutar Inger Karlsson.

 

Mer information:

Inger Karlsson, Riksbilkårchef, 070-628 77 27

 

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren