hallare

Bilkåren tecknar avtal med Katrineholms kommun

”Katrineholms kommun är ett pilotprojekt när det gäller den kommunala nivån för oss i Bilkåren”, säger Eva Blomqvist, generalsekreterare i Bilkåren. ”Vi har jobbat med bemanning och utbildning av Frivilliga ResursGrupper (FRG) i många år, men denna överenskommelse med Katrineholms kommun går ett steg längre.  Tillsammans med ytterligare fem frivilliga försvarsorganisationer har vi tecknat denna överenskommelse för att rekrytera och utbilda frivilliga för att ingå i kommunens kris- och krigsorganisation med fokus på trygghetspunkter”, fortsätter Eva Blomqvist.

Eva Blomqvist tillsammans med kommunens representanter Tobias Plantin, Johan Söderberg och Joakim Truedsson.

Förberedelserna för detta samarbetsavtal har pågått under våren och nu, mitt under beredskapsveckan var det dags för undertecknande. Kommunens säkerhetschef  Tobias Plantin och kommunstyrelsens ordförande Johan Söderberg var tillsammans med företrädare för de frivilliga försvarsorganisationerna på plats för att visa upp en av kommunens trygghetspunkter, där de frivilliga ska ingå i organisationen tillsammans med kommunens medarbetare. Johan Söderberg konstaterade att dessa frågor har blivit mer aktuella även på kommunal nivå sedan Ukrainakriget bröt ut och att det numera är ett prioriterat område i kommunens fyraårsplan.

”Parallellt med denna process har vi sökt medel från MSB för att sätta igång rekrytering till detta uppdrag. Tillsammans med FAK kommer Bilkåren att ansvara för rekrytering och utbildning av förare i denna organisation, och förhoppningsvis kan vi tillsammans med våra kårer i Södermanland sätta igång rekryteringen direkt efter årsskiftet”, avslutar Eva Blomqvist.

 

Mer information:

Eva Blomqvist, eva.blomqvist@bilkaren.se eller 08-579 388 99

Linda Andersson, linda.andersson@bilkaren.se eller 08-579 388 98

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren