hallare

Bilkåren startar projekt inom huvudmannaskap Fordonstjänst

Bilkåren är den frivilligorganisation som har huvudmannaskapet inom fordonstjänst, vilket innebär att vi utbildar specialisterna i Hemvärnet i fordonstjänsten. Inom ramen för vårt huvudmannaskap ansvarar vi också för att utveckla utbildningarna i nära samverkan med Försvarsmakten.

Försvarsmakten har beviljat Bilkåren projektmedel för att driva ett utvecklingsprojekt inom fordonstjänsten, med särskilt fokus på långsiktig instruktörsförsörjning för våra fordonsutbildningar.

”En av våra största utmaningar framåt är att klara av att rekrytera och utbilda nya fordons/bandvagnsinstruktörer för att klara av ett allt större utbildningsuppdrag från Försvarsmakten. Det är ett angenämt problem att vara så efterfrågade som vi är, men det gör också att vi måste hitta nya former för att klara uppdraget”, säger Eva Blomqvist, generalsekreterare på Bilkåren.

Detta projekt ska titta på instruktörsrekrytering och formerna för framtidens instruktörsutbildning med ett frivilligperspektiv i fokus. Projektet startar den 1 augusti och pågår i 18 månader.

”Vi är väldigt glada att ha rekryterat Helen Lodenfors som projektledare till detta. Helen har varit medlem i Bilkåren i mer än femton år och tillhör numera Stockholms Bilkår. I sitt bilkårsengagemang har hon verkat som fordonsinstruktör under många år och de senaste åren har hon varit anställd som fordonsinstruktör på Ledningsregementet i Enköping. Helens erfarenheter både från Bilkåren och Försvarsmakten gör att hon passar väl för detta projektuppdrag”, avslutar Eva Blomqvist.

 

Mer information: Eva Blomqvist, 08-579 388 99

@Bilkaristen

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

1939

började Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté, en reserv av kvinnlig arbetskraft, i Göteborg att utbilda ett 40-tal kvinnliga bilförare för att köra lastbil och ambulans. Denna utbildning var 30 timmar lång.

Den 7 juni 1939

kunde de första 20 kvinnliga ersättningsförarna registreras. Innan de skildes åt bestämde de att de skulle bilda en "bilkår". Vid ett möte den 15 november samma år bildades den första bilkåren - Göteborgs Kvinnliga Bilkår. Snabbt spreds bilkårerna och snart fanns ett tiotal runt om i landet.

Den 1 maj 1942

samlades i Stockholm 55 kvinnor som representerade bilkårerna i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Uppsala samt Kvinnoföreningarnas Beredskapskommittés lastbilsförarkurser. Vid detta möte bildades Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR). Till ordförande för SKBR valdes Rangvi Torslow-Lundgren, även kallad "Toto". HKH Prinsessan Sibylla valdes till hedersordförande.

1943

Riksförbundet får bidrag från Arbetsmarknadskommissionen och de första lastbilskurserna genomförs på T2 i Skövde.

1950-talet

Bilkårens emblem kommer till där de tre trianglarna symboliserar mottot "Vaksam, Varsam, Verksam".

1966

SKBRs riksmöte antar motionen ”lex reflex” som gick ut på att få en lag som gällde allmän skyldighet för alla gående som vistas på väg i mörker, att vara försedda med reflex. Senare uppvaktar man dåvarande kommunikationsminstiern Olof palme i ärendet.

7 februari 2009

genomfördes en extra riksstämma i SKBR. Delegaterna röstade för det historiska förslaget att ändra stadgarna för att öppna Bilkåren för alla oavsett kön. Samtidigt beslutades att ändra namnet på riksorganisationen SKBR till Sveriges Bilkårers Riksförbund med tilltalsnamnet Bilkåren.

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren