hallare

Bilkåren startar projekt inom huvudmannaskap Fordonstjänst

Försvarsmakten har beviljat Bilkåren projektmedel för att driva ett utvecklingsprojekt inom fordonstjänsten, med särskilt fokus på långsiktig instruktörsförsörjning för våra fordonsutbildningar.

”En av våra största utmaningar framåt är att klara av att rekrytera och utbilda nya fordons/bandvagnsinstruktörer för att klara av ett allt större utbildningsuppdrag från Försvarsmakten. Det är ett angenämt problem att vara så efterfrågade som vi är, men det gör också att vi måste hitta nya former för att klara uppdraget”, säger Eva Blomqvist, generalsekreterare på Bilkåren.

Detta projekt ska titta på instruktörsrekrytering och formerna för framtidens instruktörsutbildning med ett frivilligperspektiv i fokus. Projektet startar den 1 augusti och pågår i 18 månader.

”Vi är väldigt glada att ha rekryterat Helen Lodenfors som projektledare till detta. Helen har varit medlem i Bilkåren i mer än femton år och tillhör numera Stockholms Bilkår. I sitt bilkårsengagemang har hon verkat som fordonsinstruktör under många år och de senaste åren har hon varit anställd som fordonsinstruktör på Ledningsregementet i Enköping. Helens erfarenheter både från Bilkåren och Försvarsmakten gör att hon passar väl för detta projektuppdrag”, avslutar Eva Blomqvist.

 

Mer information: Eva Blomqvist, 08-579 388 99

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren