hallare

Bilkåren på plats i Sälen på Folk och Försvars rikskonferens

Folk och Försvars rikskonferens i Sälen avslutas idag och det har varit en tydlig röd tråd om det allvarliga säkerhetspolitiska läget där Sveriges strategiska roll inom Nato samt Sveriges roll inom höjd beredskap varit i fokus. Bilkåren har funnits på plats med riksbilkårchef Ida Texell och generalsekreterare Eva Blomqvist.

Konferensen inleddes i söndags med ett anförande från Ukrainas president Volodymyr Zelenskyy som inte lämnande någon oberörd och som tydligt underströk det säkerhetspolitiska läget.

Under Rikskonferensen betonades både det militära och civila försvaret som grundpelarna för vår gemensamma säkerhet. Deras förenade utveckling och tillväxt är brådskande och en angelägenhet för hela folket. Detta då det ryska anfallskriget har utmanat vår rättsordning och den europeiska säkerhetsdiskursen. Sverige i Nato kommer kräva en omstöpning av den svenska säkerhetspolitiken. Ännu tydligare är att vi alla behöver agera för att stärka Sveriges motståndskraft.

-Ett starkt försvar kräver mod och handlingskraft. I det läge vi befinner oss i kommer alla behöva bidra och de frivilliga försvarsorganisationerna har en viktig och betydelsefull roll, säger riksbilkårchef Ida Texell.

Vid flera föredrag betonades försvarsviljans betydelse för Sverige och förutsättningarna att skala upp när det gäller bygger individers förståelse och betydelse av sitt eget ansvar och sina egna förberedelser och åtgärder.

Vi genomlever en tid där ord ska gå till handling, där vi ska agera i vårt närområde, där vi löpande ska anpassa oss och bygga upp metodmässighet parallellt med att vi fokuserar på nya målområden. Under det ryska anfallskriget har det visat sig att frivilliga i Ukraina har haft en direkt utjämnande effekt och också utgjort en nyckelförmåga i att stärka landets försvarsvilja.

Under Folk och Försvars rikskonferens sa ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin (M) det ingen svensk vill höra: Det kan bli krig i Sverige och alla svenskar måsta agera för att stärka landets motståndskraft.

Ministern för civilt försvars budskap tydliggjordes även av överbefälhavare Micael Bydén som vi såväl anförande som intervjuer uttryckte att alla invånare behöver göra sig redo för krig i Sverige samt att på individnivå måste vi alla förbereda oss. Ett ”robust civilsamhälle” är enligt ÖB Micael Bydén viktigare än någonsin. Det som fungerar i fred ska också fungera i händelse av krig. Han formulerade tydliga budskap som kan sammanfattas med agera nu och gräv där du står.

-Folk och Försvars rikskonferens är årets viktigaste konferens som ger utrymme för dialog om vårt säkerhetspolitiska läge och programmet var sammansatt och mycket betydelsefullt och underströk att Sveriges säkerhet är hela folkets angelägenhet, säger Ida Texell, och avslutar med att konstatera att det i år var tydligt med behovet av folkförankring och betydelsen av försvarsviljan.

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren