hallare

Bilkåren och Hemvärnet behöver fler tjejer!

I mer än åttio år har Bilkåren rekryterat och utbildat förare till totalförsvaret. Från början var det en kvinnlig bilkår, men sedan femton år består Bilkåren av både kvinnor och män. De senaste åren har det varit en övervägande majoritet män bland våra nya medlemmar som utbildar sig mot befattningar i Hemvärnet och i samverkan med Hemvärnet jobbar vi med olika insatser för att få fler kvinnor bland våra förare i Hemvärnsförbanden.

Man kan tycka att könstillhörighet inte ska spela roll, men det gör det. En jämn könsfördelning skapar bättre förutsättningar för framgång och vår ÖB är tydlig med att han vill se de bäst lämpade bland både män och kvinnor som soldater i Försvarsmakten för att klara krigets krav.

Det är färre kvinnor än män som söker sig till Bilkårens utbildningar och befattningar, så därför behöver vi göra riktade insatser för att nå fler kvinnor. Det handlar bland annat om särskilda rekryteringsaktiviteter och i sommar kommer vi också att göra ett pilotförsök med en bandvagnskurs som riktar sig till enbart kvinnliga deltagare.

-”För Hemvärnet är det viktigt att ha både kvinnor och män i våra förband. Just nu har vi en övervägande del män så vi behöver hitta former för att attrahera fler kvinnor att utbilda sig och bli en del av Hemvärnet. Som rikshemvärnschef tycker jag det är roligt att Hemvärnet tillsammans med Bilkåren testar nya sätt att rekrytera och välkomnar detta pilotförsök med att göra en bandvagnsförarutbildning riktad till kvinnliga deltagare”, säger rikshemvärnschefen Laura Swaan Wrede.

Läs mer om utbildningen till bandvagnsförare i Hemvärnet här. 

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren