hallare

Bilkåren och FAK tecknade ny avsiktsförklaring med länsstyrelsen Värmland

Under flera år har Bilkåren tillsammans med FAK jobbat med att bygga upp en Motor- och Transportenhet för att stödja länsstyrelserna i Värmland och Örebro län vid särskilda händelser. Under en övning med MTE Värmland-Närke idag var alla parter på plats och undertecknandet av en avsiktsförklaring kunde ske under högtidliga former inför SVTs kameror.

Denna helg genomför MTE Värmland en övning i anslutning till sin ledningsplats och depå i Karlstad. Inför övningen fanns länsrådet Emma Spaak, FAKs rikskårchef Curt-Ove Jakobsson och Bilkårens generalsekreterare Eva Blomqvist på plats för att få en presentation av MTE-organisationens resurser och förmågor och vilka utmaningar man står inför. MTE-chefen i Värmland-Närke Johnny Mattsson höll i trådarna tillsammans med en rad andra funktioner i MTE-organisationen som berättade och visade upp resurserna.

Bandvagnarna redo att transportera deltagarna till främre ledningsplats.

 

Bilkåren Värmlands kårchef Christian Holmgren och MTE-chefen Johnny Mattsson.

 

Efter en genomgång transporterades deltagarna i bandvagnar ut till den främre ledningsplatsen där det först utspisades fältmässig lunch innan det högtidliga undertecknandet.

Curt-Ove Jakobsson, Eva Blomqvist och Emma Spaak.

Emma Spaak uttryckte sin uppskattning över den frivilliga kraft som FAK och Bilkåren utgör genom den regionala motor- och transportenheten och detta underströks av organisationernas både företrädare.

”Det känns roligt att vi tillsammans med FAK kommit så långt i samarbetet med länsstyrelsen Värmland och det kan tjäna som ett gott exempel för andra länsstyrelser nu när arbetet med att återbygga totalförsvaret är intensivt”, sa Eva Blomqvist.

 

Mer information:

Generalsekreterare Eva Blomqvist, 076-112 21 15

@Bilkaristen

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

1939

började Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté, en reserv av kvinnlig arbetskraft, i Göteborg att utbilda ett 40-tal kvinnliga bilförare för att köra lastbil och ambulans. Denna utbildning var 30 timmar lång.

Den 7 juni 1939

kunde de första 20 kvinnliga ersättningsförarna registreras. Innan de skildes åt bestämde de att de skulle bilda en "bilkår". Vid ett möte den 15 november samma år bildades den första bilkåren - Göteborgs Kvinnliga Bilkår. Snabbt spreds bilkårerna och snart fanns ett tiotal runt om i landet.

Den 1 maj 1942

samlades i Stockholm 55 kvinnor som representerade bilkårerna i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Uppsala samt Kvinnoföreningarnas Beredskapskommittés lastbilsförarkurser. Vid detta möte bildades Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR). Till ordförande för SKBR valdes Rangvi Torslow-Lundgren, även kallad "Toto". HKH Prinsessan Sibylla valdes till hedersordförande.

1943

Riksförbundet får bidrag från Arbetsmarknadskommissionen och de första lastbilskurserna genomförs på T2 i Skövde.

1950-talet

Bilkårens emblem kommer till där de tre trianglarna symboliserar mottot "Vaksam, Varsam, Verksam".

1966

SKBRs riksmöte antar motionen ”lex reflex” som gick ut på att få en lag som gällde allmän skyldighet för alla gående som vistas på väg i mörker, att vara försedda med reflex. Senare uppvaktar man dåvarande kommunikationsminstiern Olof palme i ärendet.

7 februari 2009

genomfördes en extra riksstämma i SKBR. Delegaterna röstade för det historiska förslaget att ändra stadgarna för att öppna Bilkåren för alla oavsett kön. Samtidigt beslutades att ändra namnet på riksorganisationen SKBR till Sveriges Bilkårers Riksförbund med tilltalsnamnet Bilkåren.

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren