hallare

Bilkåren intensifierar arbetet med totalförsvarsplanering

Totalförsvarsfrågan har de senaste åren kommit alltmer i fokus i samhället och det blir allt tydligare att vi som Frivillig Försvarsorganisation har en viktig roll att spela i det arbetet.

Bilkåren har under 2019 fått ett antal uppdrag via Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, för att se över och rusta vår organisation inom ramen för totalförsvaret. Redan idag har vi en omfattande verksamhet där vi genom rekrytering och utbildning till både Försvarsmakten och den civila krisberedskapen bidrar till totalförsvareret, men nu ska vi alltså ta ytterligare steg inom ramen för totalsförsvarsplaneringen.

”För oss som organisation handlar det bland annat att se över säkerhetsskydd och krigsorganisering samt förbereda oss för Totalförsvarsövningen 2020, TFÖ20. Vi kommer också att jobba vidare med att sprida information till allmänheten inom ramen för den nationella krisberedskapsveckan i början på maj”, säger Eva Blomqvist, generalsekreterare på Bilkåren.

Under detta år kommer Håkan Ferner att arbeta halvtid som projektledare för vårt totalförsvarsarbete. Håkan är väl förtrogen med Bilkåren, då han sedan ett antal år tillbaka är medlem i Kronobergs Bilkår där han har styrelseuppdrag och han är också verksam som bandvagnsinstruktör på Bilkårens utbildningar. Håkan kommer att vara placerad i Växjö och tillträder den 15 februari.

Mer information: Eva Blomqvist, 076-112 21 15

 

 

 

@Bilkaristen

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

1939

började Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté, en reserv av kvinnlig arbetskraft, i Göteborg att utbilda ett 40-tal kvinnliga bilförare för att köra lastbil och ambulans. Denna utbildning var 30 timmar lång.

Den 7 juni 1939

kunde de första 20 kvinnliga ersättningsförarna registreras. Innan de skildes åt bestämde de att de skulle bilda en "bilkår". Vid ett möte den 15 november samma år bildades den första bilkåren - Göteborgs Kvinnliga Bilkår. Snabbt spreds bilkårerna och snart fanns ett tiotal runt om i landet.

Den 1 maj 1942

samlades i Stockholm 55 kvinnor som representerade bilkårerna i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Uppsala samt Kvinnoföreningarnas Beredskapskommittés lastbilsförarkurser. Vid detta möte bildades Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR). Till ordförande för SKBR valdes Rangvi Torslow-Lundgren, även kallad "Toto". HKH Prinsessan Sibylla valdes till hedersordförande.

1943

Riksförbundet får bidrag från Arbetsmarknadskommissionen och de första lastbilskurserna genomförs på T2 i Skövde.

1950-talet

Bilkårens emblem kommer till där de tre trianglarna symboliserar mottot "Vaksam, Varsam, Verksam".

1966

SKBRs riksmöte antar motionen ”lex reflex” som gick ut på att få en lag som gällde allmän skyldighet för alla gående som vistas på väg i mörker, att vara försedda med reflex. Senare uppvaktar man dåvarande kommunikationsminstiern Olof palme i ärendet.

7 februari 2009

genomfördes en extra riksstämma i SKBR. Delegaterna röstade för det historiska förslaget att ändra stadgarna för att öppna Bilkåren för alla oavsett kön. Samtidigt beslutades att ändra namnet på riksorganisationen SKBR till Sveriges Bilkårers Riksförbund med tilltalsnamnet Bilkåren.

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren