hallare

Bilkåren intensifierar arbetet med totalförsvarsplanering

Bilkåren har under 2019 fått ett antal uppdrag via Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, för att se över och rusta vår organisation inom ramen för totalförsvaret. Redan idag har vi en omfattande verksamhet där vi genom rekrytering och utbildning till både Försvarsmakten och den civila krisberedskapen bidrar till totalförsvareret, men nu ska vi alltså ta ytterligare steg inom ramen för totalsförsvarsplaneringen.

”För oss som organisation handlar det bland annat att se över säkerhetsskydd och krigsorganisering samt förbereda oss för Totalförsvarsövningen 2020, TFÖ20. Vi kommer också att jobba vidare med att sprida information till allmänheten inom ramen för den nationella krisberedskapsveckan i början på maj”, säger Eva Blomqvist, generalsekreterare på Bilkåren.

Under detta år kommer Håkan Ferner att arbeta halvtid som projektledare för vårt totalförsvarsarbete. Håkan är väl förtrogen med Bilkåren, då han sedan ett antal år tillbaka är medlem i Kronobergs Bilkår där han har styrelseuppdrag och han är också verksam som bandvagnsinstruktör på Bilkårens utbildningar. Håkan kommer att vara placerad i Växjö och tillträder den 15 februari.

Mer information: Eva Blomqvist, 076-112 21 15

 

 

 

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren