Bilkåren inleder samarbete med polismyndigheten

Under 2016 inleder Bilkåren ett samarbete med Polismyndigheten om att stödja med frivilliga insatser vid storskalig utrymning. Polisen är en av många statliga myndigheter som nyttjar frivilliga förstärkningsresurser vid extra stora påfrestningar i samhället. Bilkåren har sedan många år etablerade samarbeten med tex Svenska Kraftnät och Trafikverket och nu blir det alltså ytterligare en.

”Vi är mycket glada att ha fått förtroendet att utveckla detta uppdrag i samverkan med Polismyndigheten”, säger Malin Dreifaldt, riksbilkårchef. ”Vi har lång erfarenhet av att både rekrytera och utbilda frivilliga till samhällets krisberedskap, så det känns bra att få vara med och bidra även här.”

Det nya uppdraget innebär att Bilkåren ska rekrytera och utbilda fordonsförare och logistiker för att kunna stödja Polisen vid storskalig utrymning. Det handlar främst om bandvagns-, buss- och lastbilsförare som ska ingå i en pool som kan avropas vid stora påfrestningar.

”Intresset för Bilkåren ökar och under föregående år rekryterade vi nästan 700 nya medlemmar, varav många vill engagera sig på olika sätt. Myten om att det frivilliga engagemanget minskar har inte fått fäste hos oss. Tvärtom märker vi av ett sug att bidra med frivilliga insatser”, avslutar Malin Dreifaldt.

 

Mer information

Riksbilkårchef Malin Dreifaldt, 073-991 38 09

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren