hallare

Bilkåren inleder samarbete med Jordbruksverket

Det är många myndigheter som knackar på Bilkårens dörr och vill inleda samarbete för att stärka sin kris- och krigsorganiation. Senast i raden är Jordbruksverket där Bilkåren ska stötta med förare och logistiker.

Det är Linda Andersson på Bilkårens kansli som fört dialogen med Jordbruksverket och i veckan tecknades en avsiktsförklaring där samarbetet formaliserades.

-Bilkåren ska rekrytera förare som ska utbildas på minibuss och släpkärra samt logistiker och dessa ska finnas i Jordbruksverkets krisorganisation, berättar Linda. Det blir roligt att påbörja ett nytt samarbete som vi tror kan passa för många medlemmar i Bilkåren som vill engagera sig med ett civilt avtal. Vi bedömer att det ska gå lätt att rekrytera till detta uppdrag, eftersom det bara kräver B-körkort, fortsätter Linda.

Sofie Gredegård, stabschef på Jordbruksverkets beredskapsenhet är också nöjd att vi har en avsiktsförklaring på plats och ser fram emot nästa fas i samarbetet, när planerna ska förverkligas.

-Under hösten har Bilkåren sökt 2:4-anslag från MSB för rekrytering och utbildning till dessa nya uppdrag och i januari väntas beslutet från MSB, men vi har goda förhoppningar om att kunna starta rekryteringen några veckor in på nya året, avslutar Linda Andersson.

 

Mer information:

Linda Andersson, linda.andersson@bilkaren.se eller 08-579 388 98.

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren