hallare

Bilkåren i Vårruset igen

-Vårt samarbete med Vårruset ger oss en fantastisk möjlighet att nå ut med våra frågor om vikten av egen beredskap och engagemang för samhällets beredskap. Bilkåren gör särskilda satsningar på att nå kvinnor i olika åldrar och detta är en arena där vi kommer att möta många, säger Eva Blomqvist, generalsekreterare i Bilkåren.

Bilkåren kommer att vara en av flera partners som är närvarande på eventen runt loppen. Där planeras en monter med interaktivitet och fokus på beredskap. Ambitionen är att motionerande kvinnor ska möta engagerade bilkårister som visar hur ett engagemang kan se ut och betyda för enskilda. Som medlem i vår organisation blir du en del av en starkare beredskap, allt från din individuella kunskap till uppdrag i det civila eller militära frivilligförsvaret.

-Du behövs när vi tillsammans försvarar Sverige, avslutar Eva Blomqvist, Generalsekreterare för Bilkåren.

 

För mer information kontakta:

Eva Blomqvist 08-579 38 899 för övergripande frågor

Mats Gunnarsson, 08-579 388 95 eller mats.gunnarsson@bilkaren.se om du vill vara med och bemanna vår monter mm.

För mer detaljer kring datum/orter anmälningar som deltagare etc se www.varruset.se

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren