hallare

Bilkåren har kickat igång arbetet med krisberedskapsveckan 2018

Den nationella krisberedskapsveckan genomförs vecka 22 och är ett initiativ från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), där en rad myndigheter, kommuner och organisationer ska kraftsamla för att nå ut till allmänheten om vikten att själv vara beredd om det oväntade skulle inträffa. Regeringen har gett MSB uppdraget att ta fram en folder som ska skickas till alla hushåll för att öka kunskapen om krisberedskap och det egna ansvaret.

 

”Även Bilkåren är med i detta arbete”, berättar riksbilkårchefen Malin Dreifaldt. ”Vi kommer att göra informationsinsatser till allmänheten i ett stort antal kommuner under vecka 22 och vi hoppas också kunna rekrytera medlemmar som vill engagera sig i totalförsvaret. För att intresserade ska få chansen att veta mer om oss kommer vi att ordna ”prova på”-dagar runtom i landet. Förutom detta, som våra kårer kommer att ansvara för, kan ni räkna med att se oss mycket i sociala medier under våren”, fortsätter Malin.

En av gästerna på konferensen var ÖB Micael Bydén. Han uppskattade att få besöka oss i vår verksamhet och var tydlig i sitt budskap till bilkåristerna på plats: ”Vi bygger totalförsvaret tillsammans och Bilkåren är en viktig del i det.”

Denna helg var alltså startskottet och engagemanget var stort från de 70 deltagarna. Många idéer och planer kom på pränt och nu fortsätter arbetet med att förbereda veckan hemma i kårerna.

”Jag är jättenöjd med helgen!”, säger Malin Dreifaldt. ”Det här kommer bli såå bra! Genom detta arbete över hela landet kan vi verkligen sätta Bilkåren på kartan.”

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren