hallare

Bilkåren genomförde digital riksstämma

Det sade riksbilkårchef Inger Karlsson när hon på lördagsförmiddagen öppnade Bilkårens riksstämma.

Det blev en stämma som till stora delar var traditionell med behandling av propositioner och motioner och val av en ny centralstyrelse för de kommande två åren. Trots det digitala formatet blev det en aktiv och livlig diskussion om de olika förslagen. Det kanske viktigaste beslutet var att fastställa en ny mål- och verksamhetsinriktning för de kommande två åren och en långsiktig strategi. Denna inriktning är en tydlig ledstång för vårt kommande arbete, både för riksförbundet och våra 49 kårer.

Under dagen arrangerades också ett panelsamtal om Bilkårens roll i det framtida totalförsvaret, där Pål Jonsson (M) och Paula Holmqvist (S) från Försvarsutskottet samt Svante Werger från MSB och Jan Demarkesse från Försvarsmakten medverkade. De var rörande överens om behovet av frivilliga i totalförsvaret.

Det delade ledarskapet med två riksbilkårchefer fortsätter då Inger Karlsson och Ingela Kronlund omvaldes. Övriga i styrelsen blev Mikael Frisell (vice ordförande), Hanna Åström (vice ordförande), Birgitta Nilsson (ekonomiskt föredragande) och ledamöterna Maria Ackerot, Niklas Brodin, Marie Larsson och Henrik Bengtsson.

-Vi har många utmaningar framför oss, men det känns stimulerande att ta tag i dem eftersom vi är en organisation med gott anseende och engagerade medlemmar som vill och kan bidra, sa den omvalda riksbilkårchefen Ingela Kronlund vid avslutningen.

Mer information:

Riksbilkårchef Inger Karlsson, 070-628 77 27 eller riksbilkårchef Ingela Kronlund, 073-430 97 26.

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren