Bilkåren fortsätter att öka!

För andra året i rad ökar Bilkåren sitt medlemsantal. ”Det känns fantastiskt roligt att få följa upp förra årets trendbrott och få konstatera att vi fortsätter att öka”, säger Malin Dreifaldt, riksbilkårchef. ”Våra kårer jobbar stenhårt med rekrytering och vi känner verkligen en efterfrågan på vad vi kan bidra med till Försvarsmakten och den civila krisberedskapen. Det är kul att både vara med i och få leda en organisation som växer”, avslutar Malin Dreifaldt.

”Det finns inga quickfix-lösningar för att lyckas med medlemsrekrytering. Det handlar väldigt mycket om ett förhållningssätt i organisationen, alla måste känna ansvar för frågan och vi måste sätta den på dagordningen både lokalt och centralt, säger Eva Blomqvist, generalsekreterare i Bilkåren. ”Vi har blivit duktigare på att mäta och återkoppla, och inte minst fira när vi lyckas. Goda exempel ska spridas och fina insatser ska uppmärksammas. Det kostar så lite att ge positiv feedback”, avslutar Eva.

Bilkåren har nu 4463 medlemmar, vilket är en ökning med 95 jämfört med föregående år. 32 av våra 57 kårer har ökat sitt medlemsantal under 2016. Även detta är en ökning jämfört med föregående år. Tillsammans har kårerna rekryterat ungefär 600 nya medlemmar förra året.

Mer information:

Malin Dreifaldt, riksbilkårchef, 073-991 38 09 eller Eva Blomqvist, generalsekretarre, 076-112 21 15

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren