hallare

Bilkåren förstärker

Omvärldsläget har skapat stora förväntningar på frivilliga försvarsorganisationer och och vår roll i att stärka försvarsviljan och folkförankringen. Bilkårens verksamhet och uppdrag har de senaste åren ökat kraftigt och nya uppdrag har tillkommit i totalförsvaret. Bilkårens roll i det militära försvaret utvecklas och för att möta dessa förväntningar förstärks kansliet.

Under försommaren tillträder Ingela Kronlund en tjänst som verksamhetsutvecklare med inriktning att jobba med utvecklingsfrågor inom Bilkårens militära verksametsområde. Ingela är väl känd inom Bilkåren genom sina tidigare uppdrag på lokal och central nivå, men hon har också en mångårig erfarenhet som medarbetare på Försvarsmaktens Logistik- och Motorskola, där hon jobbat med den militära fordonstjänsten och instruktörsutbildning.

-Jag ser verkligen fram emot att ”komma tillbaka” till Bilkåren och få jobba med dessa frågor. Det är är så många spännande utmaningar som ligger framför oss nu när det militära försvaret växer och där hoppas jag kunna bidra så Bilkåren även fortsatt kommer att vara en viktig part, säger Ingela Kronlund.

-Jag är verkligen glad att få in en så kompetent medarbetare i vårt team på kansliet. Ingelas djupa kunskap om fordonstjänsten i kombination med sitt engagemang i Bilkåren gör mig trygg i att vi kommer att ligga i framkant runt dessa frågor, säger Eva Blomqvist, generalsekreterare i Bilkåren.

-Vi ska vara en resurs i tiden, vilket betyder att vi måste vara redo att ta på oss nya uppgifter, fortsätter Eva . Just nu växer det på alla håll och förväntningarna på oss är stora. Den här personalförstärkningen är ett sätt att ännu bättre kunna svara upp mot de förväntningar som finns på oss från Försvarsmakten, avslutar Eva Blomqvist.

 

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren