hallare

Bilkåren förstärker

Bilkåren växer och förväntningarna på oss som organisation i att bidra i uppbyggnaden av totalförsvaret är stora.

”För att möta dessa utmaningar behöver vi förstärka vårt kansli och jag är väldigt glad att få hälsa Linda Andersson välkommen till oss. Linda har en spännande bakgrund, både med en utbildning i beredskaps- och säkerhetsfrågor och ett långt engagemang i Bilkåren, både i det lokala kårarbetet och som frivillig bandvagnsförare i vår pool för Svenska Kraftnät. Den kombinationen kommer väl till pass i vårt fortsatta jobb med att utveckla vårt arbete i det civila försvaret, säger Eva Blomqvist, generalsekreterare i Bilkåren.

”Jag ser mycket fram emot att få jobba med dessa frågor i Bilkåren och tror att mina kunskaper och erfarenheter ska vara till nytta för Bilkårens fortsatta arbete med transporter och logistik i uppbyggnaden av ett civilt försvar”, säger Linda Andersson.

”Det är en fantastiskt rolig tid för oss som frivillig försvarsorganisation, att vara så efterfrågade och samtidigt känna att vi är en attraktiv organisation för både medlemmar och våra uppdragsgivare är stimulerande”, avslutar Eva Blomqvist.

Linda Andersson tillträder tjänsten som verksamhetsutvecklare för våra civila uppdrag efter sommaren.

@Bilkaristen

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

1939

började Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté, en reserv av kvinnlig arbetskraft, i Göteborg att utbilda ett 40-tal kvinnliga bilförare för att köra lastbil och ambulans. Denna utbildning var 30 timmar lång.

Den 7 juni 1939

kunde de första 20 kvinnliga ersättningsförarna registreras. Innan de skildes åt bestämde de att de skulle bilda en "bilkår". Vid ett möte den 15 november samma år bildades den första bilkåren - Göteborgs Kvinnliga Bilkår. Snabbt spreds bilkårerna och snart fanns ett tiotal runt om i landet.

Den 1 maj 1942

samlades i Stockholm 55 kvinnor som representerade bilkårerna i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Uppsala samt Kvinnoföreningarnas Beredskapskommittés lastbilsförarkurser. Vid detta möte bildades Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR). Till ordförande för SKBR valdes Rangvi Torslow-Lundgren, även kallad "Toto". HKH Prinsessan Sibylla valdes till hedersordförande.

1943

Riksförbundet får bidrag från Arbetsmarknadskommissionen och de första lastbilskurserna genomförs på T2 i Skövde.

1950-talet

Bilkårens emblem kommer till där de tre trianglarna symboliserar mottot "Vaksam, Varsam, Verksam".

1966

SKBRs riksmöte antar motionen ”lex reflex” som gick ut på att få en lag som gällde allmän skyldighet för alla gående som vistas på väg i mörker, att vara försedda med reflex. Senare uppvaktar man dåvarande kommunikationsminstiern Olof palme i ärendet.

7 februari 2009

genomfördes en extra riksstämma i SKBR. Delegaterna röstade för det historiska förslaget att ändra stadgarna för att öppna Bilkåren för alla oavsett kön. Samtidigt beslutades att ändra namnet på riksorganisationen SKBR till Sveriges Bilkårers Riksförbund med tilltalsnamnet Bilkåren.

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren