hallare

Bilkåren förbereder sig för beredskapsveckan

Beredskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Vecka 39 mobiliserar myndigheter, offentliga aktörer, frivilliga försvarsorganisationer med flera och genomför aktiviteter och insatser för att bidra till ökad beredskap.

”För Bilkåren är det viktigt att bidra i detta arbete och genomföra aktiviteter runtom i landet”, säger Mats Gunnarsson som projektleder Bilkårens engagemang runt årets beredskapsvecka. Det blir ett tydligt sätt för oss att bidra med information till allmänheten samtidigt som vi engagerar våra medlemmar”, fortsätter Mats.

Öva är årets övergripande tema för Beredskapsveckan som pågår mellan den 25 september och 1 oktober. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB kommer att under veckans sju dagar lyfta en ny frågeställning/problem utifrån det övergripande temat.

”Vi kommer särskilt fokusera på övningar ur ett hemberedskapsperspektiv. Var och en behöver fortsätta att ta ansvar i vardagen för sin egen beredskap. Vi behöver också engagera oss lokalt så att vi kan bidra aktivt även i nästa kris. Som medlem kan man exempelvis medverka i en Frivillig Resursgrupp i sin hemkommun. Kom ihåg att var och en av oss är en del av Sveriges beredskap, avslutar Mats Gunnarsson.

Här har vi samlat information om Bilkårens engagemang i årets beredskapsvecka.

Mer information:

Mats Gunnarsson, 08-579 388 95 eller mats.gunnarsson@bilkaren.se

@Bilkaristen

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

1939

började Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté, en reserv av kvinnlig arbetskraft, i Göteborg att utbilda ett 40-tal kvinnliga bilförare för att köra lastbil och ambulans. Denna utbildning var 30 timmar lång.

Den 7 juni 1939

kunde de första 20 kvinnliga ersättningsförarna registreras. Innan de skildes åt bestämde de att de skulle bilda en "bilkår". Vid ett möte den 15 november samma år bildades den första bilkåren - Göteborgs Kvinnliga Bilkår. Snabbt spreds bilkårerna och snart fanns ett tiotal runt om i landet.

Den 1 maj 1942

samlades i Stockholm 55 kvinnor som representerade bilkårerna i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Uppsala samt Kvinnoföreningarnas Beredskapskommittés lastbilsförarkurser. Vid detta möte bildades Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR). Till ordförande för SKBR valdes Rangvi Torslow-Lundgren, även kallad "Toto". HKH Prinsessan Sibylla valdes till hedersordförande.

1943

Riksförbundet får bidrag från Arbetsmarknadskommissionen och de första lastbilskurserna genomförs på T2 i Skövde.

1950-talet

Bilkårens emblem kommer till där de tre trianglarna symboliserar mottot "Vaksam, Varsam, Verksam".

1966

SKBRs riksmöte antar motionen ”lex reflex” som gick ut på att få en lag som gällde allmän skyldighet för alla gående som vistas på väg i mörker, att vara försedda med reflex. Senare uppvaktar man dåvarande kommunikationsminstiern Olof palme i ärendet.

7 februari 2009

genomfördes en extra riksstämma i SKBR. Delegaterna röstade för det historiska förslaget att ändra stadgarna för att öppna Bilkåren för alla oavsett kön. Samtidigt beslutades att ändra namnet på riksorganisationen SKBR till Sveriges Bilkårers Riksförbund med tilltalsnamnet Bilkåren.

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren