hallare

Bilkåren får utökade uppdrag för Trafikverket

Bilkåren och Trafikverket har ett samarbete sedan många år där bilkårister som kör bandvagn ingår i myndighetens beredskapsorganisation. Under hösten har samtal förts om ett utökat samarbete som innebär att Bilkåren ska rekrytera och utbilda för flera uppdrag i Trafikverket och nu är det utökade samarbetet på plats.

-Vi har rekryterat och utbildat bandvagnsförare under väldigt många år, berättar Susanne Wieselgren som ansvarar för Bilkårens kontakter med Trafikverket, men nu ska vi också rekrytera och utbilda minibussförare, elverksoperatörer och förare som kör lastbil med släp. Vi ska också fortsätta vidareutbilda en grupp bandvagnsförare till mekaniker. Det känns både roligt och utmanande att ta sig an dessa nya uppdrag, konstaterar hon.

Trafikverkets beredskap är organiserad i regioner över landet och de frivilliga ska därför finnas över hela landet och vara knutna till en region så de olika kompetenserna finns tillgängliga överallt. Undantaget är minibussförarna som ska finnas inom en radie på 15 mil från Trafikverkets depå i Borlänge.

-På sikt är det en stor mängd förare och operatörer som ska rekryteras och utbildas, men vi kommer att bygga upp detta under de närmaste åren och vi delar ansvaret med FAK, berättar Susanne. Vi ska både klara rekryteringen och utbildningen, men  är också beroende av medel från MSB, avslutar hon.

Läs mer om de nya uppdragen för Trafikverket här:

Minibussförare

Elverksoperatör

Lastbilsförare

Mer information:

civilutbildning@bilkaren.se

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren