Bilkåren börjar grundutbilda på Tgb 30/40

Under det senaste året har vi fått mycket förfrågningar om att utbilda på terrängbil 30/40 istället för vanlig standardlastbil eftersom många hemvärnsförband bara har Tgb 30/40 i sitt förband. Efter dialog med Rikshemvärnsavdelningen har vi nu landat i att vi 2017 kommer att genomföra två grundkurser mot förarbevis på tgb 30/40.

”Det här är ett efterlängtat beslut”, säger Adam Hovind som är utbildningshandläggare på Bilkårens kansli. ”Söktrycket kommer nog att bli stort så det är bra att vara på hugget från början.”

Grundkurs Tgb 30/40 kommer att genomföras i Skövde och i Kungsängen 2017. Grundkurs Tung lastbil kommer att gå i Såtenäs och i Boden. Kursernas längd är samma, men innehållet skiljer en del, framförallt när det gäller körning. Tgb 30/40 kommer att ha mindre tätort- och landsvägskörning till förmån för terrängkörning.

”Viktigt att komma ihåg är att dessa kurser också riktar sig till ny personal som ska genomföra sin befattningsutbildning för att kunna placeras som förare på en av Bilkårens X-befattningar i Hemvärnet. Det är alltså inte en kompletteringsutbildning för befintlig hemvärnspersonal. Ansvaret för att vidareutbilda dem har i första hand hemvärnsförbanden själva”, avslutar Adam Hovind.

@Bilkaristen

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

1939

började Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté, en reserv av kvinnlig arbetskraft, i Göteborg att utbilda ett 40-tal kvinnliga bilförare för att köra lastbil och ambulans. Denna utbildning var 30 timmar lång.

Den 7 juni 1939

kunde de första 20 kvinnliga ersättningsförarna registreras. Innan de skildes åt bestämde de att de skulle bilda en "bilkår". Vid ett möte den 15 november samma år bildades den första bilkåren - Göteborgs Kvinnliga Bilkår. Snabbt spreds bilkårerna och snart fanns ett tiotal runt om i landet.

Den 1 maj 1942

samlades i Stockholm 55 kvinnor som representerade bilkårerna i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Uppsala samt Kvinnoföreningarnas Beredskapskommittés lastbilsförarkurser. Vid detta möte bildades Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR). Till ordförande för SKBR valdes Rangvi Torslow-Lundgren, även kallad "Toto". HKH Prinsessan Sibylla valdes till hedersordförande.

1943

Riksförbundet får bidrag från Arbetsmarknadskommissionen och de första lastbilskurserna genomförs på T2 i Skövde.

1950-talet

Bilkårens emblem kommer till där de tre trianglarna symboliserar mottot "Vaksam, Varsam, Verksam".

1966

SKBRs riksmöte antar motionen ”lex reflex” som gick ut på att få en lag som gällde allmän skyldighet för alla gående som vistas på väg i mörker, att vara försedda med reflex. Senare uppvaktar man dåvarande kommunikationsminstiern Olof palme i ärendet.

7 februari 2009

genomfördes en extra riksstämma i SKBR. Delegaterna röstade för det historiska förslaget att ändra stadgarna för att öppna Bilkåren för alla oavsett kön. Samtidigt beslutades att ändra namnet på riksorganisationen SKBR till Sveriges Bilkårers Riksförbund med tilltalsnamnet Bilkåren.

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren