hallare

Bilkåren blir medlem i Ideell Arena

Ideell Arena är ett samarbete mellan idéburna organisationer som startades av forskare och ledare från olika ideella organisationer 1998. Idag driver ett hundratal organisationer Ideell Arena och all verksamhet bygger på erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande. Fokus för verksamheten är att utveckla ledning och styrning i den ideella sektorn. Det gör Ideell Arena genom nyskapande ledarprogram, kreativa mötesplatser, nätverk och främjande av forskning. I en tid av samhällsförändringar är det viktigt för ideella organisationer och ledare att klargöra sitt uppdrag, dess särart och mervärde.

Genom verksamheten erbjuds unika mötesplatser för ledningspersoner i den ideella sektorns organisationer, att ta del av den absoluta forskningsfronten och få stöd i det egna utvecklingsarbetet på hemmaplan. Att hitta strategier för sitt strategiska ledarskap handlar lika mycket om att ha koll på omvärlden och det som påverkar förutsättningarna för ledarskapet som att förstå hur modeller och teorier fungerar i verkligheten.

”Som Frivillig försvarsorganisation är det frivilla engagemanget centralt. Hur fortsätter vi att vara lika relevanta för våra medlemmar och uppdragsgivare idag och framåt, som vi varit under 75 års tid? Det är en av våra största utmaningar och genom att lära oss mer av forskning och andra organisationer skaffar vi oss förutsättningar för det. Jag tror att medlemskapet i Ideell Arena ska hjälpa oss med det”, säger Eva Blomqvist, generalsekreterare i Bilkåren.

Bilkåren - något för mig?

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs frivilliga till både det militära och det civila försvaret. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Vi är ca 5400 medlemmar som är med i 49 kårer spridda över hela landet. Alla, både män och kvinnor, oavsett ålder, som är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige är välkomna som medlemmar. Tillsammans bygger Sveriges beredskap – Totalförsvaret!

Läs mer om att bli bilkårist

Har man rätt att vara ledig från jobbet för att utbilda sig?

Nej, det finns ingen lag som ger dig rätt att vara ledig under utbildningen. Däremot ger många arbetsgivare sina anställda ledigt för utbildningen. Om man utbildat sig för en befattning i Hemvärnet deltar man i årliga övningar med förbandet och då har man rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Rätten regleras i lag (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Hemvärnssoldater tjänstgör normalt endast under kortare krigsförbandsövningar om 4-13 dagar per år, beroende på befattning.

Hur gammal kan man vara för att gå med i Hemvärnet?

Kravet är att du är svensk medborgare och över 18 år och du kan vara med till och med du blir 70. I normalfall får man gå med fram till dess att man är 58 år, men även här görs bedömningar från fall till fall.

Behöver jag körkort för att bli medlem?

Om du vill engagera dig som förare i den civila krisberedskapen krävs det att du har en viss körkortsklass och vill du utbilda dig till förare inom Hemvärnet så krävs det lägst B-körkort. Men för att bli medlem i Bilkåren behöver du inte ha körkort.

Vilken ersättning får jag när jag går kurs?

Alla kurser för att utbilda sig till befattningar och uppdrag i totalförsvaret är kostnadsfria. Under utbildningen får du fri mat och logi samt ersättning för resan till kursplatsen. Du får också en viss ersättning, på vardagar (eller helger om du skulle jobbat) får du en summa motsvarande din sjuklönegrundande inkomst (SGI). Denna summa är max 1295:-/dag för 2023. Om du går en helgkurs får du en mindre ersättning på 146:-/dag.

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

Visa ditt engagemang som bilkårist!

Bilkårens shop
@Bilkaristen

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren

Gör verklig nytta

Gå med i bilkåren