hallare

Bilkåren blir medlem i Ideell Arena

”Under de senaste åren har engagemangsfrågorna kommit alltmer i fokus i Bilkåren. Engagemanget är grunden för vår verksamhet och vi behöver lära oss av andra och dra nytta av kunskap och erfarenheter från andra för att fortsätta utveckla vår organisation. Genom medlemskapet i Ideell Arena får vi ett sammanhang i civilsamhället där vi får möta många olika organisationer, för att ta del av kunskap och erfarenhet. Det känns bra att bredda vårt nätverk”, säger riksbilkårchef Inger Karlsson.

Ideell Arena är ett samarbete mellan idéburna organisationer som startades av forskare och ledare från olika ideella organisationer 1998. Idag driver ett hundratal organisationer Ideell Arena och all verksamhet bygger på erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande. Fokus för verksamheten är att utveckla ledning och styrning i den ideella sektorn. Det gör Ideell Arena genom nyskapande ledarprogram, kreativa mötesplatser, nätverk och främjande av forskning. I en tid av samhällsförändringar är det viktigt för ideella organisationer och ledare att klargöra sitt uppdrag, dess särart och mervärde.

Genom verksamheten erbjuds unika mötesplatser för ledningspersoner i den ideella sektorns organisationer, att ta del av den absoluta forskningsfronten och få stöd i det egna utvecklingsarbetet på hemmaplan. Att hitta strategier för sitt strategiska ledarskap handlar lika mycket om att ha koll på omvärlden och det som påverkar förutsättningarna för ledarskapet som att förstå hur modeller och teorier fungerar i verkligheten.

”Som Frivillig försvarsorganisation är det frivilla engagemanget centralt. Hur fortsätter vi att vara lika relevanta för våra medlemmar och uppdragsgivare idag och framåt, som vi varit under 75 års tid? Det är en av våra största utmaningar och genom att lära oss mer av forskning och andra organisationer skaffar vi oss förutsättningar för det. Jag tror att medlemskapet i Ideell Arena ska hjälpa oss med det”, säger Eva Blomqvist, generalsekreterare i Bilkåren.

@Bilkaristen

49 kårer över hela Sverige. Det finns alltid en kår för dig!

Hitta din närmaste kår i listan.

1939

började Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté, en reserv av kvinnlig arbetskraft, i Göteborg att utbilda ett 40-tal kvinnliga bilförare för att köra lastbil och ambulans. Denna utbildning var 30 timmar lång.

Den 7 juni 1939

kunde de första 20 kvinnliga ersättningsförarna registreras. Innan de skildes åt bestämde de att de skulle bilda en "bilkår". Vid ett möte den 15 november samma år bildades den första bilkåren - Göteborgs Kvinnliga Bilkår. Snabbt spreds bilkårerna och snart fanns ett tiotal runt om i landet.

Den 1 maj 1942

samlades i Stockholm 55 kvinnor som representerade bilkårerna i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Uppsala samt Kvinnoföreningarnas Beredskapskommittés lastbilsförarkurser. Vid detta möte bildades Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund (SKBR). Till ordförande för SKBR valdes Rangvi Torslow-Lundgren, även kallad "Toto". HKH Prinsessan Sibylla valdes till hedersordförande.

1943

Riksförbundet får bidrag från Arbetsmarknadskommissionen och de första lastbilskurserna genomförs på T2 i Skövde.

1950-talet

Bilkårens emblem kommer till där de tre trianglarna symboliserar mottot "Vaksam, Varsam, Verksam".

1966

SKBRs riksmöte antar motionen ”lex reflex” som gick ut på att få en lag som gällde allmän skyldighet för alla gående som vistas på väg i mörker, att vara försedda med reflex. Senare uppvaktar man dåvarande kommunikationsminstiern Olof palme i ärendet.

7 februari 2009

genomfördes en extra riksstämma i SKBR. Delegaterna röstade för det historiska förslaget att ändra stadgarna för att öppna Bilkåren för alla oavsett kön. Samtidigt beslutades att ändra namnet på riksorganisationen SKBR till Sveriges Bilkårers Riksförbund med tilltalsnamnet Bilkåren.

Vill du bli Bilkårist?

Om medlemskap i Bilkåren